Noslēgsies projekts „Reģionālās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu talantu piesaistei inovāciju nozarēs (Working4Talent)”

Pēc veiktajiem pētījumiem un diskusiju cikliem ar ekspertiem par inovācijas vidi Rīgā un Rīgas reģionā trīs gadu garumā, šā gada 12. novembrī Rīgas domē notiks projekta „Working4Talent” noslēguma pasākums „Talants kā pievienotā vērtība un ilgtspējīgas inovācijas ekosistēmas pamats”, kurā tiks prezentētas projektā apkopotās atziņas un rezultāti, kā arī norisināsies praktiskā sadarbības demonstrācija starp studentiem, universitātēm un uzņēmumiem inovācijas attīstībai Demola Latvia inovatīvās platformas ietvaros.

Projekta ietvaros tika pētītas iespējas uzlabot reģionālās politikas un rīcības programmas gan, iepazīstoties ar esošo situāciju reģionā un, apkopojot labās prakses nozarē, gan izstrādājot politikas attīstības virzienus labvēlīgas inovācijas vides veidošanai augsti izglītotiem, radošiem indivīdiem, īpašu uzmanību pievēršot inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanai Rīgas pilsētā un reģionā.

„Lai sekmētu izpratni par inovācijas nozīmi pašvaldības politikas veidošanā, projekta ietvaros ir izveidota sadarbība ar Latvijas Informāciju Tehnoloģiju klastera izveidoto platformu „Demola Latvia”, kas ir viens no inovatīviem veidiem kā veicināt un stiprināt dalībnieku savstarpējo sadarbību inovācijas sistēmā starp uzņēmumiem, augstskolām, zinātņu institūtiem, pašvaldību, kā arī kā veicināt izglītības attīstību un nodarbinātību ar inovatīvām metodēm,” skaidro projekta vadītāja Amanda Saleniece.

Viens no projekta rezultātiem ir inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanas politika Rīgas pilsētā un reģionā, kas ir izstrādāta saskaņā ar Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un Rīgas attīstības programmu 2014.-2020. gadam, aktuālajiem inovācijas politikas dokumentiem Latvijas Republikā, jaunākajiem inovācijas politikas pētījumiem Latvijā un Eiropā, kā arī ar projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem, diskusijām un to analīzi. Tā apkopo, analizē Rīgas un Rīgas reģiona problēmas, kas saistītas ar inovatīvas un uz zināšanām balstītas uzņēmējdarbības uzsākšanu un tās atbalsta mehānismiem.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kopš 2012.gada pārstāv Rīgas pašvaldību INTERREG IVC sadarbības projektā „Reģionālās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu talantu piesaistei inovāciju nozarēs” Working4Talent, kas īstenots ar mērķi pilnveidot politikas pamatnostādnes nodarbinātības un izglītības jomās ar inovācijām saistītājas nozarēs, lai veicinātu jaunas darba iespējas augsti kvalificētam darbaspēkam (talantiem) un izstrādātu atbalsta veidus gan talanta prasmju pilnveidošanai, gan talanta piesaistīšanai Rīgai un Rīgas reģionam.

0 Patīk
1611 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts