Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina pieteikties dalībai DEMOLA projektos

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kopš 2012.gada pārstāv Rīgas pašvaldību INTERREG IVC sadarbības projektā „Reģionālās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu talantu piesaistei inovāciju nozarēs” Working4Talent.

Projekta Working4Talent uzdevums ir pilnveidot politikas pamatnostādnes nodarbinātības un izglītības jomās ar inovācijām saistītājas nozarēs, lai veicinātu jaunas darba iespējas augsti kvalificētam darbaspēkam (talantiem) un izstrādātu atbalsta veidus gan talanta prasmju pilnveidošanai, gan talanta piesaistīšanai Rīgai un Rīgas reģionam.

Working4Talent projekta koncepcija paredz sadarbības veicināšanu ar uzņēmējiem, zinātnes institūtiem un augstskolām, lai sekmētu izpratni par inovācijas nozīmi pašvaldības politikas veidošanā, tādēļ projekta ietvaros ir izveidota sadarbība ar Latvijas Informāciju Tehnoloģiju klastera izveidoto platformu „Demola Latvia”, kas ir viens no inovatīviem veidiem kā veicināt un stiprināt dalībnieku savstarpējo sadarbību inovācijas sistēmā starp uzņēmumiem, augstskolām, zinātņu institūtiem, pašvaldību, kā arī kā veicināt izglītības attīstību un nodarbinātību ar inovatīvām metodēm.

Demola strādā kā platforma, kur satiekas uzņēmēji, kuri iesniedz savus problēmjautājumus, un studenti, kuri vēlas strādāt un meklēt radošus risinājumus reāliem nozaru izaicinājumiem. Trīs mēnešus studenti starpdisciplinārās komandās meklē risinājumus kādai reālai, uzņēmumu iesniegtai problēmai vai izaicinājumam. Kādam dalība šajā projektā ir pirmā praktiskā pieredze ārpus augstskolas, kādam var būt kārtējais projekts. Taču kā vieniem, tā otriem tā ir unikāla iespēja līdzdarboties jaunu produktu izstrādē un komercializācijā, kas dod labāku izpratni arī par savas personīgās izaugsmes un konkurētspējas priekšnoteikumiem.

Demola Latvia projekta iniciators ir Latvijas IT klasteris, bet sadarbības vienošanos ir parakstījušas 11 augstskolas un 4 profesionālās organizācijas. Demola Latvia projektu atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, LR Ekonomikas ministrija un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Working4Talent projekts.

Pieteikšanās: www.demola.lv

Pieteikšanās laiks: 1.-30.septembris

DEMOLA sezonas grafiks

  • 9.oktobris Sezonas atklāšana
  • 13.-17.oktobris Iepazīšanās ar komandu un projektu
  • 22.vai 23.oktobris Projekta plānošanas un radošo ideju ģenerēšanas seminārs
  • 31.oktobris DEMOLA JAM – ideju ģenerēšanas cikla praktiskais seminārs
  • 12.novembris No-Slide Pitch
  • 11.decembris Mid-Pitch
  • 29.janvāris Final Pitrch

Mūsu partneri ir izaicinājuši studentus, uzticot tiem risināt savus problēmjautājumus:

demola_logo

0 Patīk
1540 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts