Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādes gaitā 2010.gada oktobrī veikta rīdzinieku aptauja par šī parka attīstības vēlamajiem virzieniem. Novērtējot dažādas ieceres, iedzīvotāji lielāko atbalstu pauduši aktīvās atpūtas un atrakciju objektiem: 88% uzskata, ka ir jāīsteno iecere izveidot jaunus skriešanas, riteņbraukšanas, nūjošanas, slēpošanas, skrituļslidošanas u.tml. aktivitāšu maršrutus un trases, tāpat arī 88% atbalsta inventāra sportošanai […]

Lasīt vairāk

Atsaucoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna izstrādes ietvaros tiek veikta stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. 2010. gada 8.oktobrī Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna un rīcības programmas izstrādes Darba grupā tika atbalstīta Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. ekspertu sagatavotā Gala […]

Lasīt vairāk

Rīgas Ziemeļu transporta koridors tiks prezentēts lielākajā Centrālās un Austrumeiropas valstu konferencē par publisko un privāto partnerību, kas 21.-22.oktobrī notiek Vīnē, Austrijā (6th Annual PPP in CEE and SEE Conference „Re-Establishing Synergies”). Konferences mērķis ir apspriest publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanu apstākļos, kad reģiona valstis sāk atgūties no ekonomiskās krīzes. Konferences laikā tiks diskutēts […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments projekta „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos” ietvaros 21. oktobrī uzsāk sešu apmācību semināru ciklu 20 Rīgas domes darbiniekiem par Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu sagatavošanas un ieviešanas jautājumiem. Pirmais seminārs, kurš notiks 21. oktobrī veltīts Rīgas pašvaldības vajadzībām un iespējām Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu […]

Lasīt vairāk

Līdz šī gada 22.oktobrim sabiedriskai apspriešanai nodota Rīgas Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija daļā „Sarkanās līnijas”, savukārt līdz 29.oktobrim visi interesenti aicināti izteikt savus priekšlikumus kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādei. Pilsētas attīstības departaments vērš iedzīvotāju uzmanību, ka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija līdz 30.novembrim ir izsludinājusi Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna stratēģiskā ietekmes uz vidi […]

Lasīt vairāk

Līdz 29.oktobrim visi interesenti aicināti paust savus priekšlikumus kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādei. Detālplānojums apskata Zooloģiskā dārza un zaļās zonas teritoriju, kas ir pieejama visiem rīdziniekiem un galvaspilsētas viesiem. Sanāksme par detālplānojuma izstrādes jautājumiem notiks 28.oktobrī plkst. 18:00, Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir attīstīt esošo kultūras un […]

Lasīt vairāk

Šodien, 14.oktobrī plkst.18:00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu 1.redakcijai daļā „Sarkanās līnijas”. Sanāksmei varēs sekot līdzi arī tiešraidē Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv .Sabiedriskā apspriešana turpinās līdz š.g. 22.oktobrim. Ar Rīgas teritorijas plānošanas dokumentiem un saņemto priekšlikumu apkopojumu līdz 22.oktobrim var iepazīties Rīgas domē, 3.stāvā, […]

Lasīt vairāk

Līdz 2010.gada 19.oktobrim visi interesenti aicināti izteikt savus viedokļus par Pils laukuma turpmāko attīstību. Sabiedrības vērtējumam piedāvāts staprdisciplānārās profesionāļu komandas atklātā konkursa ietvaros izveidots Pils laukuma rekonstrukcijas projekts. Projekts ir apstiprināts Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un tas paredz Pils laukumu pārveidot par atklātu publisko telpu – […]

Lasīt vairāk

No 06.10.2010. līdz 19.10.2010. Rīgas pils laukuma Torņa ielā rekonstrukcijas projekta ietvaros, tiek organizēta koku ciršanas ieceres sabiedriskā apspriešana. Visi interesenti aicināti uz koku ciršanas ieceres prezentāciju 13.10.2010. plkst. 18.00 Rīgas domes Sēžu zālē (1.stāvā), Rīgā, Rātslaukumā 1. Sabiedriskās apspriešanas laikā no 06.10.2010. līdz 19.10.2010. Rīgas pilsētas iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par koku ciršanu Pils […]

Lasīt vairāk

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 07.09.2010. lēmumu Nr.1855 „Par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānošanas nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts