Atsaucoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna izstrādes ietvaros tiek veikta stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

2010. gada 8.oktobrī Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna un rīcības programmas izstrādes Darba grupā tika atbalstīta Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. ekspertu sagatavotā Gala ziņojuma nodošana sabiedriskai apspriešanai.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Satiksmes ministrija paziņo par Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu un nodod sabiedriskai apspriešanai Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata (turpmāk – Vides pārskats) projektu. Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiek no 2010.gada 22. oktobra līdz 2010. gada 30. novembrim.

Plašāka informācija atrodama LR Satiksmes ministrijas mājas lapā

0 Patīk
1284 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts