Rīdzinieki pauž atbalstu aktīvās atpūtas un atrakciju objektu iecerēm atpūtas parkā „Mežaparks”

Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādes gaitā 2010.gada oktobrī veikta rīdzinieku aptauja par šī parka attīstības vēlamajiem virzieniem.

Novērtējot dažādas ieceres, iedzīvotāji lielāko atbalstu pauduši aktīvās atpūtas un atrakciju objektiem: 88% uzskata, ka ir jāīsteno iecere izveidot jaunus skriešanas, riteņbraukšanas, nūjošanas, slēpošanas, skrituļslidošanas u.tml. aktivitāšu maršrutus un trases, tāpat arī 88% atbalsta inventāra sportošanai nomas punktu atvēršanu visā parka teritorijā, 85% atbalsta ieceri izveidot atrakciju parku. Vairāk nekā 3/4 rīdzinieku atbalsta dabas skolas izveidi (79%), tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas paviljonu un kiosku izveidi (77%), gaisa tramvaja, mazbānīša vai elektromobīļu satiksmes izveidi (77%), Ķīšezera pludmales paplašināšana un labiekārtošana (76%) un gājēju promenādes izveide (76%). Rīdzinieku aptauju veica Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs „SKDS”.

28.oktobrī plkst. 18:00, Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1 visi interesenti aicināti uz sanāksmi par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādes jautājumiem. Sanāksmes laikā paredzēts apskatīt detālplānojuma izstrādes nosacījumus, uzdevumus, kā arī detalizēti iepazīstināt ar rīdzinieku aptaujas rezultātiem.

Rakstiski priekšlikumi kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādei iesniedzami personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtāmi pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050.

Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādes mērķis ir attīstīt esošo kultūras un atpūtas parku „Mežaparks”, nodrošinot kvalitatīvas iedzīvotāju atpūtas, izglītošanās, izklaides, sporta un rekreācijas iespējas, respektējot kultūrvēsturiskās vides raksturu, plānojuma struktūru, sugu daudzveidību un ainavu arhitektūras detaļas. Detālplānojuma pasūtītājs ir Rīgas dome.

Ar detālplānojuma teritorijas robežu, darba uzdevumu ar rīdzinieku aptaujas kopsavilkumu var iepazīties Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” .

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1342 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts