Jaunā kārtība Arhīva dokumentu apskatei

No š.g. 1.novembra Rīgas pilsēta būvvaldes arhīva dokumentus būs iespēja apskatīt tikai iepriekš piesakot savu apmeklējumu un norādot informāciju par interesējošo dokumentu, kā arī pamatojumu dokumentu apskatei. Šāda Būvvaldes arhīva rīcībā esošo dokumentu apskatīšanas kārtība pielīdzināta Valsts arhīva dokumentu izsniegšanas kārtībai.

Turpmāk, lai apskatītu Rīgas pilsētas būvvaldes arhīvā esošos dokumentus, savu apmeklējumu būs nepieciešams pieteikt iepriekš:

  •  zvanot uz Būvvaldes Arhīva telefona numuru 67105455 vai 67012887 un norādot informāciju par projektu, kā arī iemeslu dokumentu apskatei;
  • vai nosūtot aizpildītu arhīva rīcībā esošo dokumentu pieprasījuma veidlapu uz

 bv-arhivs@riga.lv. Veidlapa atrodama mājas lapā www.rpbv.lv  sadaļā “Veidlapas” – “Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem” (VeidlapaNr. BV_129).
Iesniegumu par dokumentu pieprasījumu iespējams aizpildīt un iesniegt arī Rīgas pilsētas Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4.

Iesniegtais pieprasījums arhīva dokumentu apskatei piecu darba dienu laikā tiks izvērtēts saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturto daļu. Tiesības iepazīties ar Būvvaldes arhīvā esošajiem dokumentiem ir personām, kas ir pieprasītā projekta iesaistītās vai pilnvarotās personas (projekta pasūtītājs, projektētājs vai personas, kuras atzītas par trešajām personām administratīvajā lietā saistībā ar konkrēto būvniecības gadījumu ). Pārējos gadījumos Būvvaldei nav tiesību izsniegt dokumentus apskatei.

Pēc pozitīva Būvvaldes lēmuma, informācijas pieprasītājs tiks informēts par konkrētu laiku, kurā dokuments būs pieejams apskatei klientu apkalpošanas laikā: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz plkst.18:00. Ja norunātajā laikā, dokumenti nav apskatīti,  tie pieejami apskatei nākamajā klientu apmeklētāju pieņemšanas laikā. Pēc tam dokumentu apskatei nepieciešams atkārtoti raksīt iesniegumu.
Plašāku informāciju par interesējošajiem jautājumiem iespējams saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4 vai pa tālruni 67105800, 67012889.

Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem (Veidlapa Nr. BV_129)

Rīgas pilsētas būvvaldes
Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

0 Patīk
2946 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts