Aicinām izteikt priekšlikumus par atpūtas parka „Mežaparks” attīstību

Līdz 29.oktobrim visi interesenti aicināti paust savus priekšlikumus kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādei. Detālplānojums apskata Zooloģiskā dārza un zaļās zonas teritoriju, kas ir pieejama visiem rīdziniekiem un galvaspilsētas viesiem. Sanāksme par detālplānojuma izstrādes jautājumiem notiks 28.oktobrī plkst. 18:00, Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir attīstīt esošo kultūras un atpūtas parku „Mežaparks”, nodrošinot kvalitatīvas iedzīvotāju atpūtas, izglītošanās, izklaides, sporta un rekreācijas iespējas.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt atpūtas parka „Mežaparks” izmantošanas un apbūves noteikumus, respektējot kultūrvēsturiskās vides raksturu, plānojuma struktūru, sugu daudzveidību un ainavu arhitektūras detaļas.

Kultūras un atpūtas parkam „Mežaparks” ir vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss, taču līdz šim nav parka apsaimniekošanas noteikumu, kas regulē šajā teritorijā esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību, uzturēšanu un apsaimniekošanu. Apsaimniekošanas noteikumu izstrādei nepieciešami detalizēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas nosaka parka funkcionālo zonējumu, prasības publiskās infrastruktūras un ar parka funkcijām saistīto objektu  izvietojumam un izbūvei.

Detālplānojuma pasūtītājs ir Rīgas dome. Detālplānojuma izstrādātājs tiks noteikts pašvaldības iepirkuma procedūras rezultātā.

Ar detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevumu var iepazīties www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 29.10.2010. var iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtīt pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1636 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts