Notiek vairākas sabiedriskās apspriešanas

Līdz šī gada 22.oktobrim sabiedriskai apspriešanai nodota Rīgas Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija daļā „Sarkanās līnijas”, savukārt līdz 29.oktobrim visi interesenti aicināti izteikt savus priekšlikumus kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādei.

Pilsētas attīstības departaments vērš iedzīvotāju uzmanību, ka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija līdz 30.novembrim ir izsludinājusi Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu.

Ar Rīgas teritorijas plānošanas dokumentiem un saņemto priekšlikumu apkopojumu līdz 22.oktobrim var iepazīties Rīgas domē, 3.stāvā, Rātslaukumā 1, darba dienās darba laikā, kā arī Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Rīgas attīstības plāns” – www.rdpad.lv/rpap. Rakstiskus priekšlikumus līdz 22.oktobrim var iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtīt pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050. Priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”.

Priekšlikumi kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādei līdz 29.oktobrim iesniedzami personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtāmi pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050. Ar detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevumu var iepazīties www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Savukārt Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna Vides pārskata projekts, tā kopsavilkums un pats Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāns elektroniski ir pieejams LR Satiksmes ministrijas mājas lapā – http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=461 . Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 15.11.2010. plkst.14:00, LR Satiksmes ministrijas Lielajā sēžu zālē, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 4.stāvā. Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi Vides pārskatam” līdz 30.11.2010. var sūtīt pa pastu LR Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamentam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1743 vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: jolants.austrups@sam.gov.lv .

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā ”Sabiedrības līdzdalība”.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1343 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts