Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 07.09.2010. lēmumu Nr.1855 „Par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānošanas nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam ar grozījumiem grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), detālplānojuma teritorija atrodas apstādījumu un dabas teritorijā (A), publiskās apbūves teritorijā ar apstādījumiem (Ap), sporta un rekreācijas apbūves  teritorijā ar apstādījumiem (As), jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju (J) un ielu teritorijā (I). Rīgas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi elektroniski pieejami www.rdpad.lv/rpap.

Detālplānojuma izstrādātājs tiks noteikts pašvaldības iepirkuma procedūras rezultātā.

Rakstiskus priekšlikumus no 04.10.2010. līdz 29.10.2010. var iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtīt pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050.

Sanāksme par detālplānojuma izstrādes jautājumiem notiks 28.10.2010., plkst. 18:00, Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Detālplānojuma teritorijas robeža
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums
Kopsavilkums par pētījumu „Rīdzinieku vēlmes saistībā ar kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” turpmāko attīstību”
28.10.2010. sanāksmes par KAP „Mežaparks” turpmāko attīstību ieraksts (187 MB)
28.10.2010. sanāksmes par KAP „Mežaparks” turpmāko attīstību protokols

0 Patīk
1237 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts