Izsludināts konkurss Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posma būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrādei

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 11. jūlijā izsludinājis atklātu konkursu Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posma būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrādei. Konkurss norisināsies līdz 2. septembrim, bet tehniskais projekts konkursa uzvarētājiem būs jāizstrādā līdz nākamā gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 3,6 miljoni eiro, no kuriem 50% ir Rīgas domes finansējums un 50% – Eiropas Komisijas finansējums no Eiropas komunikāciju tīklu (TEN-T) budžeta. Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posms sākas pie Daugavgrīvas ielas un beidzas plānotā ceļu mezglā pie Priedaines, kur paredzēts autoceļa Rīga – Ventspils un Ziemeļu koridora savienojums. Ziemeļu koridora 3. posma trase virzās pa Rīgas administratīvo teritoriju, savukārt 4. posms šķērso Babītes novada un Jūrmalas pilsētas administratīvo teritoriju.

Šobrīd saskaņā ar Rīgas Ziemeļu transporta koridora projektu ieviešanas konceptuālo īstenošanas modeli, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments turpina sagatavošanās darbus Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2. posma tehniskā projekta izstrādei, t.sk. risina jautājumus, lai izstrādātu skiču projektu Daugavas Ziemeļu šķērsojuma iegremdētā tuneļa versijai. Vienlaicīgi tiek meklētas iespējas Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaistei Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma būvniecības īstenošanai.

Jau ziņots, ka Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaistei Ziemeļu transporta koridora 1. posma (Brīvības ielas dublieris) īstenošanai 2013. gada nogalē saņēma apstiprinājumu no Eiropas Komisijas par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu 50% apmērā, kas ir 1 528 000 eiro, tas tiks izmantots 1.posma tehniskā projekta izstrādei.

Rīgas Ziemeļu transporta koridors plānots kā paaugstinātas caurlaidības autoceļš, kas šķērsos Rīgas pilsētas vēsturisko centru austrumu-rietumu virzienā, atslogojot no transporta radītās slodzes Rīgas centru, iekļaujot Eiropas nozīmes autoceļu tīklā Rīgas ostu un palielinot Latvijas austrumu-rietumu transporta koridora konkurētspēju, samazinot sastrēgumus, pārorientējot tranzīta plūsmas un uzlabojot vides kvalitāti Rīgā. Plānotais kopējā projekta autoceļa garums ir 30 km. Saskaņā ar 2010.gada nogalē apstiprināto Rīgas un Pierīgas mobilitātes plānu, Ziemeļu transporta koridors ir būtiskākais iztrūkstošais satiksmes infrastruktūras elements, kam ir svarīga loma mobilitātes uzlabošanā Rīgā un Pierīgā. Veiktie aprēķini apliecina, ka gadījumā, ja Ziemeļu transporta koridors netiek izbūvēts, tad 2031. gadā rīta sastrēgumstundas laikā uz Rīgas centra tiltiem būs par 34% augstāka satiksmes intensitāte, bet braukšanas ātrums visā Rīgā vidēji samazināsies par 12%.

0 Patīk
2480 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts