Izvērtēs Rīgas pieostas apkaimju publiskās telpas labiekārtojuma potenciālu

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā ir uzsākts darbs pie Rīgas pieostas apkaimju publiskās telpas labiekārtojuma potenciāla izvērtējuma, lai apzinātu iespējas uzlabot un labiekārtot vidi Rīgas apkaimēs, kuras pašlaik negatīvi ietekmē Rīgas ostas darbība.

Pētījums tiks veikts, lai uzzinātu un sabalansētu iedzīvotāju vajadzības un pilsētas iespējas pieostas apkaimju attīstībā saskaņā ar jauno Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

„Šis pētījums ir pirmais solis Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ieviešanā, kas paredz prioritāri izstrādāt publiskās ārtelpas attīstības vadlīnijas apkaimēm ostas teritorijā vai pie tās, tādēļ ir būtiski izvērtēt šo apkaimju publisko ārtelpu potenciālu, lai veicinātu dzīves apstākļu uzlabošanos ostas tuvumā, sabalansējot ostas un pilsētas ekonomiskās intereses ar iedzīvotāju interesēm un tiesībām uz kvalitatīvu dzīves vidi,” skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzintars Balodis.

Pētījuma rezultātā tiks identificētas Rīgas pieostas un ostas apkaimju – Daugavgrīvas, Bolderājas, Mangaļsalas, Vecmīlgrāvja, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas, Voleru un Kundziņsalas potenciālās publiskās ārtelpas teritorijas un katrai no tām sagatavotas vadlīnijas teritorijas turpmākai attīstībai, kas ir būtiskas izstrādājot konkrētus projektus un uzsākot to realizāciju.

Lai realizētu pētījumu, tiks veikti teritoriju apsekojumi, apzināts sabiedrības viedoklis, analizēti dažādi kritēriji, piemēram, gaisa kvalitāte, degradētās teritorijas, aizsargjoslas, iedzīvotāju blīvums, sabiedriskā transporta pieejamība un citu publisko un uzņēmumu pakalpojumu pieejamība, īpašuma struktūra, kā arī Departamenta apkopotā informācija no iedzīvotāju sanāksmēm un esošie apkaimju dati.

Publiskās ārtelpas sakārtošanu paredz arī citu līmeņu plānošanas dokumenti – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Nacionālais attīstības plāns u.c.

Līdzīgs pētījums iepriekš tika veikts par industriālo teritoriju potenciālajām atrašanās vietām, kura rezultāti jau ir iekļauti Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam un kalpo par pamatu teritoriju turpmākai attīstībai, piemēram, gatavojot projektu pieteikumus Eiropas Savienības finansējuma piesaistei.

0 Patīk
1960 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts