Izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma (Gustava Zemgala gatves (Vairoga iela) pārvads līdz Daugavgrīvas ielai) skiču projekts

Aizvadītā gada nogalē apstiprināts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2. posma skiču projekts. Paveiktie darbi finansēti Eiropas Savienības projekta „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas iekļaušana TEN-T ceļu tīklā” ietvaros. Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posms ir projekta centrālais posms, kas sākas ~1,5km uz ziemeļiem no Daugavgrīvas ielas (3.posma noslēguma punkts), šķērso Daugavu, Rīgas centra ziemeļu daļu un noslēdzas pie Austrumu maģistrāles (Gustava Zemgala gatves) centrālās ass.

Skiču projektu Ziemeļu transporta koridora 2.posmam izstrādāja Basler & Hofmann Deutschland GmbH (Vācija). Projekta materiāli tiks iekļauti starptautiskā atklātā konkursa par Ziemeļu transporta koridora īstenošanu nosacījumos.

Ziemeļu transporta koridora 2.posma skiču projekta izstrāde tika uzsākta 2007.gada jūnijā. Laika posmā no 17.12.2009. līdz 27.01.2010. notika projekta ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātiem Rīgas dome 06.07.2010. pieņēma lēmumu Nr.1657 akceptēt „Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei (Vairoga iela) būvniecību”, kas nosaka Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma 3.alternatīvā varianta būvniecības projekta turpmāku izstrādi. Šis alternatīvais variants paredz augsto tiltu (~60m) pār Daugavu, ceļu zemes līmenī pa Bukultu ielas trasi un tuneli zem Miķeļa kapu dienvidu daļas.

Ziemeļu transporta koridors tiek projektēts četros posmos, tā kopējais ceļa garums ir ~27-30 km. Ziemeļu koridors tiks iekļauts valsts galveno autoceļu sistēmā, radot ērtus pieslēgumus esošajiem autoceļiem. Rietumos tas pieslēgsies Rīgas – Jūrmalas – Ventspils autoceļam pie Priedaines un Rīgas apvedceļam pie Babītes, bet austrumos pie Vidzemes šosejas Berģos. Ziemeļu koridors tiks integrēts Rīgas ielu struktūrā ar vairākiem daudzlīmeņu krustojumiem.

Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma skiču projekts ir pieejams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības un attīstības direkcijā.

0 Patīk
2769 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts