Iedzīvotāji aicināti apspriest detālplānojumus

Rīt 18.janvārī plkst. 18.00 Rīgā, Brīvības gatvē 455, Garkalnes novada Kultūras nama Mazajā zālē notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par detālplānojumu stāvparka iecerei Brīvības gatves un Jaunciema gatves krustojumā (Bukultu apkaimē). Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz šī gada 25.janvārim. Savukārt 19.janvārī plkst. 18.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8 notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par detālplānojumu savrupmāju un dvīņumāju iecerei Kaivas ielā (Dreiliņu apkaimē). Par šī detālplānojuma risinājumiem atsauksmes iesniedzamas līdz 31.janvārim.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018. gadam Brīvības gatves un Jaunciema gatves krustojuma tuvākās apkārtnes teritorijas attīstības mērķis ir izveidot stāvparku tramvaja maršruta galapunktā un nodrošināt sabiedriskā transporta tīkla attīstību. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt Rīgas teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu un pamatot stāvparka novietnes izvēli. Stāvparks ir paredzēts kā modernizēts tramvaja galapunkts ar ērtu pārsēšanās iespēju no privātā transporta uz sabiedrisko, lai nokļūtu pilsētas centrā. Paredzēts, ka stāvparks būs arī apvienots ar nelielu iepirkšanās centru un sadzīves pakalpojumu objektiem. Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli apskatāmi:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4,
  • Garkalnes novada domē, Brīvības gatvē 455,
  • Informatīva planšete ar detālplānojuma 1.redakcijas risinājumiem atrodas Rīgas Centrālās bibliotēkas Juglas filiābibliotēkā Brīvības ielā 430a un pie plānojamās teritorijas.
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” un www.garkalne.lv.

Rakstiski priekšlikumi līdz 25.01.2011. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Detālplānojuma ierosinātājs: Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”. Detālplānojuma izstrādātājs: SIA arhitektu studija “L’Escala”, Baznīcas ielā 15a-6, Rīgā, LV 1010, kontaktpersona Ilze Jansone 29122326, ilzejansone@inbox.lv.

Kaivas ielas  bez numura (Dreiliņu apkaimē, Aronas ielas tuvumā) teritorijas detālplānojums detalizē Rīgas teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu, paredzot 10 jaunu zemes vienību izveidi savrupmāju un dvīņu māju apbūvei ar atbilstošu plānoto ceļu un inženiertīklu infrastruktūru. Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli apskatāmi:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4,
  • Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8,
  • Informatīva planšete ar detālplānojuma 1.redakcijas risinājumiem atrodas detālplānojuma izstrādes teritorijā,
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Rakstiski priekšlikumi līdz 31.01.2011. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „Kaivas dvīņi”, detālplānojuma izstrādātājs: SIA „AJ”, Žagatu ielā 20-21, Rīgā, LV-1084, tālrunis 29237992.
Viedokli un priekšlikumus par abiem detālplānojumiem var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”.

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā ”Sabiedrības līdzdalība”. Ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam var iepazīties www.rdpad.lv/rpap .

 

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1350 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts