Iedzīvotāji aicināti aktīvāk paust savu viedokli

Vēl rīt, 25. janvārī visi interesanti var iesniegt savu viedokli par detālplānojumu stāvparka iecerei Brīvības gatves un Jaunciema gatves krustojumā (Bukultu apkaimē). Šobrīd Pilsētas attīstības departamentā saņemtas trīs rakstiskas atsauksmes. Savukārt līdz 31.janvārim notiek sabiedriskā apspriešana par detālplānojumu savrupmāju un dvīņu māju iecerei Kaivas ielā bez numura (Dreiliņu apkaimē). Par šī detālplānojuma risinājumiem iesniegta viena atsauksme.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018. gadam Brīvības gatves un Jaunciema gatves krustojuma tuvākās apkārtnes teritorijas attīstības mērķis ir izveidot stāvparku tramvaja maršruta galapunktā un nodrošināt sabiedriskā transporta tīkla attīstību. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt Rīgas teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu un pamatot stāvparka novietnes izvēli. Stāvparks ir paredzēts kā modernizēts tramvaja galapunkts ar ērtu pārsēšanās iespēju no privātā transporta uz sabiedrisko, lai nokļūtu pilsētas centrā. Paredzēts, ka stāvparks būs arī apvienots ar nelielu iepirkšanās centru un sadzīves pakalpojumu objektiem.

Savukārt, Kaivas ielas  bez numura (Dreiliņu apkaimē, Aronas ielas tuvumā) teritorijas detālplānojums detalizē Rīgas teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu, paredzot 10 jaunu zemes vienību izveidi savrupmāju un dvīņu māju apbūvei ar atbilstošu plānoto ceļu un inženiertīklu infrastruktūru.

Viedokli un priekšlikumus par abiem detālplānojumiem var izteikt elektroniski portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība, kā arī rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā ”Sabiedrības līdzdalība”. Ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam var iepazīties www.rdpad.lv/rpap .

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1374 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts