Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Buļļu ielā 9

2015.gada 15.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3340 „Par zemesgabala Buļļu ielā 9 (kadastra Nr.01000660003) lokālplānojuma kā Rīgas teritporijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir noteikt zemesgabala faktiskai izmantošanai atbilstošu funkcionālo zonējumu, radot priekšnoteikumus teritorijas tālākai attīstībai, atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un saskaņā ar zemesgabala īpašnieku darbības virzienu – ambulatora veselības aprūpe.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA „REALTO DEO”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”.

0 Patīk
1488 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts