Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Kojusalas ielā b/n nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3343 „Par zemesgabala Kojusalas ielā b/n (kadastra Nr.0100 048 2014) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „prX”, Tērbatas ielā 39-6, Rīgā, LV-1011, tālrunis 29626362.

Lokāplānojuma pasūtītājs: SIA „ORLANDO”, Lomonosova ielā 6, Rīgā, LV-1003.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 04.01.2016. līdz 01.02.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.01.2016. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 01.02.2016. var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • interneta portālā Geolatvija.lv;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 01.02.2016. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 01.02.2016. var izteikt arī elektroniski  portālā Geolatvija.lv.

0 Patīk
1745 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts