Koka Rīga – Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana

| Izdrukāt |

Mērķis

Attīstīt Grīziņkalna koka arhitektūras kultūrvēsturisko kompleksu kā starptautiski atzītu nacionālas nozīmes kultūras tūrisma produktu.

Specifiskie mērķi

Veikt Grīziņkalna koka arhitektūras restaurāciju-rekonstrukciju un apkārtējās vides infrastruktūras sakārtošanu kā arī pilnveidot Grīziņkalna koka arhitektūras kultūrvēsturiskā mantojuma mārketingu

Projekta aktivitātes

  • Grīziņkalna kultūrvēsturiskā centra infrastruktūras sakārtošana (Ēkas Krāsotāju ielā 12 atjaunošana; Novērošanas kameru izvietošana (Mūrnieku, Pļavas, Zaķu Krāsotāju un Lienes ielā); Ielu norāžu uzstādīšana Grīziņkalnā).
  • Vēsturisko ielu norāžu un ēku numura plāksnīšu uzstādīšana.
  • Tūrisma stendu uzstādīšana.
  • Grīziņkalna mārketinga attīstība (Grīziņkalna mājas lapas izstrāde; Bukleta par Grīziņkalnu sagatavošana un iespiešana; Videomateriāla par Grīziņkalnu sagatavošana; Publikācijas nacionālā un starptautiska līmeņa masu saziņas līdzekļos; Dalība starptautiskajā tūrisma gadatirgū Balttour ar Grīziņkalna stendu; Grīziņkalna tūrisma maršruta apraksta izstrāde).
  • Projekta būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Izpildes termiņi

2010.gada 7.aprīlis – 2013.gada 5.janvāris

Finansējums

Eiropa Reģionālās attīstības fonds: EUR 358 965,64
Rīgas dome līdzfinansējums: EUR 318 785,89

Kontaktinformācija

Dace Vilaua
Tālrunis: +371 67 105 677
E-pasts: dace.vilaua@riga.lv
Web vietne www.kokariga.lv

Projekta jaunumi