Par sākotnējā IVN veikšanu SIA “Sporta iela 2” paredzētajai darbībai Sporta ielā 2, Rīgā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka tiek veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums SIA “Sporta iela 2” paredzētajai darbībai – kvartāla pārbūvei (bijušo ražotņu pārbūve par biroja ēkām, noliktavu pārbūve par mazumtirdzniecības ēkām, autostāvvietas celtniecība, parka-dīķa būvniecība, kafejnīcas būvniecība u.c.) Sporta ielā 2, kadastra Nr. 0100 019 0086, Rīgā.

0 Patīk
1120 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts