Paziņojums par sākotnējā IVN novērtējuma uzsākšanu un sabiedrisko apspriešanu SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” paredzētajai darbībai Daugavgrīvas šosejā

Publicēts laikrakstā “Diena” 04.06.2019. Nr. 106 (8102)

Vides pārraudzības valsts birojs 2019. gada 12. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr.5-02/5 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Rīgas brīvostas flote” plānotajai ūdensbāzētu naftas produktus saturošo notekūdeņu šķidro atkritumu pārstrādes iekārtas uzstādīšanai Rīgā, Daugavgrīvas šosejā zemes vienībās b/n ar kadastra Nr.0100 098 2043 un 0100 098 0027.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Rīgas brīvostas flote” (Reģ. Nr.40103321893, adrese: Kundziņsalas iela 3, 36. līnija, Rīga, LV-1005).

Paredzētās darbības ietvaros plānots uzstādīt iekārtu ūdensbāzētu naftas

produktus saturošo notekūdeņu šķidro atkritumu pārstrādei ar jaudu vismaz 10 t/dienā.

Paredzētās darbības sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2019. gada 4. jūnija līdz 2019. gada 25. jūnijam. Šī gada 19. jūnijā Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā (Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā) plkst. 17:00 notiks sākotnējā  ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (adrese: Kungu ielā 7/9,

Rīgā, LV-1050 un Eduarda Smiļģa ielā 46 Rīgā, LV-1002) darba laikā;

2) interneta mājas lapā – http://www.environment.lv/lv/jaunumi

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 25. jūnijam.

0 Patīk
28 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts