Paziņojums par sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu uzņēmuma SIA “Termināls Vecmīlgrāvis” paredzētajai darbībai Rīgā, Zivju ielā 1

Informējam, ka Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir uzsākusi sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „ Termināls Vecmīlgrāvis” paredzētajai darbībai – metāllūžņu pārkraušanas vietas izveide Rīgā, Zivju ielā 1, kadastra Nr.0100 111 0435.

1. Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums.

20.12.2016.

2. Paredzētās darbības nosaukums.

Metāllūžņu pārkraušanas vietas izveide.

3. Paredzētās darbības vieta.

Zivju iela 1 (kad.Nr.0100 111 0435), Rīga.

Darbības vieta neatrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, mikroliegumu teritorijā, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Uzņēmums atrodas Daugavas krastā.

0 Patīk
1376 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts