Par IVN nepiemērošanu ierosinātajai darbībai Ilmeņa ielā b/n

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0090 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un ietekmes uz Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūru ierosinātajai darbībai – telekomunikāciju sakaru masta būvniecībai Ilmeņa ielā b/n (kadastra Nr.0100 109 0002), Rīgā.

Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI19SI0090

0 Patīk
417 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts