ID Nr.Iepirkuma priekšmetsPublicētsPieteikties līdzStatussLēmums
RD PAD 2020/18Moderēšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentāPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2020/17Koncepcijas izstrāde Rīgas zinātnes, inovāciju un klimata pārmaiņu centra izveideiPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2020/16Krustojumu pārbūve Skanstes ielā – būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība25.09.2020.16.10.2020,
plkst.11:00
Izsludināts
RD PAD 2020/15Publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbi22.09.2020.19.10.2020, plkst.11.00Izsludināts
RD PAD 2020/14Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībām, Rīgā, Amatu ielā 4Pabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2020/13Publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbiPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2020/12Projekta “North Star Film Alliance” reģiona iepazīstināšanas tūru (FAM) organizēšana kino industrijas nozares pārstāvjiem un žurnālistiemPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2020/11Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata izstrāde Rīgas attīstības programmai 2021.-2027.gadamPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2020/10Projekta “North Star Film Alliance” informatīvo pasākumu organizēšanaPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2020/9Būvuzraudzības nodrošināšana “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” un “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu”Pārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2020/8Pētījuma veikšana par pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgas 58 apkaimēsPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2020/7Projekta “North Star Film Alliance” informatīvo pasākumu organizēšanaPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2020/6Objekta “Aldara parka pārbūve” būvuzraudzībaPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2020/5Objekta “Aldara parka pārbūve” būvuzraudzībaPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2020/4Aldara parka pārbūve (1.kārta, 2. kārta un 3.kārta)Pabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2020/3Aldara parka pārbūve (1.kārta, 2.1.kārta un 3.kārta)Pārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2020/2Starptautiska līmeņa novērtējuma nodrošināšana Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas daļām - vidējā termiņa rīcības programma un ilgtermiņa rīcības programmaPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2020/1Publiskās ārtelpas dizaina un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde trīs teritorijāmPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/33Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objekta “Plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošana Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes” būvdarbiemPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/32Projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija” rezultātu uzturēšanas darbiPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/31Starptautiska līmeņa novērtējuma nodrošināšana Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas daļām - vidējā termiņa rīcības programma un ilgtermiņa rīcības programmaPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2019/30Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objekta “Plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošana Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes” būvdarbiemPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2019/29Būvdarbi plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie BuļļupesPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/28Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībām, Rīgā, Amatu ielā 4Pabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/27“Projekta „Rīgas pilsētas un Edmontonas pilsētas pieredzes apmaiņas veicināšana ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai Starptautiskās pilsētsadarbības programmas (IUC) ietvaros” pieredzes apmaiņas vizītes organizēšana”Pārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2019/26Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībām, Rīgā, Amatu ielā 4Pārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2019/25Ekspertīzes veikšana būvprojektam “Būvprojekta izstrāde Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūvei”Pabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/24Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavā un Torņakalnā sanācijas programmu aktualizācijaPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/23Būvuzraudzības nodrošināšana “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” un “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu”Pabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/21Projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija” rezultātu uzturēšanas darbiPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2019/20Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas publiskās ārtelpas attīstības vadlīniju vispārīgās daļas un vadlīniju grafiskā dizaina izstrādePabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/19Stenda vietas nodrošināšana starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē MIPIM-2020Pabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/18Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” un “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu”
būvniecība
Pabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/17Grantu programmu “Atspēriens” un “Rīgas drosmes grants” publisko pasākumu un publicitātes aktivitāšu norises īstenošanaPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/16Būvuzraudzības nodrošināšana “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” un “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ieluPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2019/15Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” un “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu”Pārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2019/14Projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija” rezultātu uzturēšanas darbiPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2019/13Demogrāfiskās prognozes Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas metropoles iekšējā telpāPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/12Grantu programmu “Atspēriens” un “Rīgas drosmes grants” publisko pasākumu un publicitātes aktivitāšu norises īstenošanaPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2019/11Demogrāfiskās prognozes Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas metropoles iekšējā telpāPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2019/10Praksē balstīta izpēte, pilotprojekta izstrāde un tā ieviešana divās Rīgas apkaimēs, izmantojot kultūras plānošanas pieejuPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/9Pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/8Paaugstinātas precizitātes nivelēšanas tīkla izveidošanaPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/7Vizuālās identitātes priekšmetu iegāde sabiedrības iesaistes pasākumu īstenošanai un starpinstitucionālās, starpresoru un starptautiskās sadarbības veicināšanaiPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/6Paaugstinātas precizitātes nivelēšanas tīkla izveidošanaPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2019/5Piekrastes biotopu atjaunošanas darbu veikšana dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)”Pabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/4Starptautiska līmeņa novērtējuma nodrošināšana Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas daļām – vidējā termiņa rīcības programma un ilgtermiņa rīcības programmaPārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2019/3Aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiemPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2019/2Piekrastes biotopu atjaunošanas darbu veikšana dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)”Pārtraukts Lejupielādēt
RD PAD 2019/1Objekta “Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” būvuzraudzībaPabeigts Lejupielādēt
RD PAD 2018/18Rīgas Centrāltirgus revitalizācijaPabeigts Lejupielādēt
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts