Loading Notikumi

« Visi notikumi

  • Šis notikums ir pagājis.

2022.gada 29. jūnijs plkst. 14:00 - 17:00

Rīgas domes sēde

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA

29.06.2022.
14.00

Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs
1. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu RD-22-2010-lp N.Moškeviča
2. Par Rīgas domes 10.03.2022. lēmuma Nr. 1343 “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem saistībā ar nokļūšanu Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem un pārvietošanos sabiedriskajā transportā” atzīšanu par spēku zaudējušu RD-22-2066-lp N.Moškeviča
3. Par atbrīvošanu no maksas par transporta būvju izmantošanu Rīgas ielu sarkano līniju robežās projekta “Dailes teātra skvēra labiekārtošana” īstenošanas laikā RD-22-2067-lp A.Rozentāle
4. Par atbrīvošanu no maksas par transporta būvju izmantošanu Rīgas ielu sarkano līniju robežās projekta “Jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūve un esošas tramvaju līnijas pārbūve. 4. kārta posmā no Ausekļa ielas loka (ieskaitot) līdz Aspazijas bulvāra/Radio ielas krustojumam pa Kronvalda, Zigfrīda Annas Meierovica un Aspazijas bulvāriem” īstenošanas laikā RD-22-2065-lp A.Rozentāle,
J.Golubevs
5. Par festivāla “Positivus” norisi Rīgā 15.07.2022. un 16.07.2022. RD-22-2064-lp I.Doniņa
6. Par FIA Pasaules rallijkrosa čempionāta posma norisi Rīgā 2022. gadā RD-22-2063-lp D.Vīksna,
I.Doniņa
7. Par Rīgas 7. pamatskolas nosaukuma maiņu RD-22-2062-lp I.Balamovskis
8. Rīgas 89. vidusskolas nolikums RD-22-2061-lp I.Balamovskis
9. Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 16. jūnija nolikumā Nr. 57 “Rīgas 95. vidusskolas nolikums” RD-22-2060-lp I.Balamovskis
10. Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 10. jūlija nolikumā Nr. 76 “Rīgas Čiekurkalna pamatskolas nolikums” RD-22-2059-lp I.Balamovskis
11. Par aizņēmumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības prioritārā projekta “Sarkandaugavas apkaimes kultūras un dabas mantojuma revitalizācija un jaunu pakalpojumu ieviešana” īstenošanai RD-22-2078-lp R.Remess,
O.Dumpe
12. Par aizņēmumu ERAF projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Priedaines ielā 11, Rīgā” īstenošanai RD-22-2079-lp R.Remess,
M.Mežzīle
13. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības investīciju projektu īstenošanu četrās pirmsskolas izglītības iestādēs RD-22-2085-lp M.Mežzīle,
R.Remess
14. Par zemes vienības Inčukalna ielā 2 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu RD-22-2014-lp I.Karule
15. Par zemes vienības Mores ielā 28 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu RD-22-2015-lp I.Karule
16. Par zemes vienību Kandavas ielā 14B, Kandavas ielā 14C, zemes vienības daļas Kandavas ielā 16B un zemes vienības daļas Kandavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 01000760317) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu RD-22-2018-lp I.Karule
17. Par teritorijas Augusta Deglava ielā 106 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu RD-22-2016-lp I.Karule
18. Par teritorijas Kuldīgas ielā 9A, Kuldīgas ielā 9B un Kuldīgas ielā bez numura lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu RD-22-2017-lp I.Karule
19. Par Mežataku ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536 RD-22-2012-lp U.Freimantāls
20. Par Imulas ielas posma pārdēvēšanu par Cīravas ielu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536 RD-22-2013-lp U.Freimantāls
21. Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā” RD-22-2068-lp U.Freimantāls
22. Par grozījumiem Rīgas domes 12.05.2021. lēmumā Nr. 587 “Par Stratēģisko projektu uzraudzības komisijas izveidi” RD-22-2011-lp O.Dumpe
23. Par apstrīdēto Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisijas 20.04.2022. lēmumu (prot. Nr. 259, 2.30. punkts) “Par gāzes apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvē Nikolaja Rēriha ielā 3, Rīgā” RD-22-2074-lp A.Ķēbere,
I.Vorkule
24. Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Vestienas ielā 10, Rīgā RD-22-2071-lp I.Pakere
25. Par trīspusējo dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanas kārtību Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai RD-22-2069-lp K.Namniece
26. Par grozījumiem Rīgas domes 25.05.2022. lēmumā Nr. 1575 “Par atlīdzības izmaksu fiziskai personai par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu sev piederošā mājoklī, kas atrodas Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” RD-22-2070-lp K.Namniece
27. Par grozījumiem Rīgas domes 19.09.2000. lēmumā Nr. 8858 “Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 60 apstiprināšanu” RD-22-2072-lp M.Javorska
28. Par grozījumiem Rīgas domes 04.09.2001. lēmumā Nr. 367 “Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 35 apstiprināšanu” RD-22-2073-lp M.Javorska
29. Par būves Cepļa ielā 22, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000532025001), nojaukšanu RD-22-2046-lp I.Miķelsone
30. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – atsevišķa apbūvēta zemesgabala Austuves ielā 9, Rīgā (kadastra Nr. 01000480131, kadastra apzīmējums 01000480162), nodošanu privatizācijai RD-22-2052-lp L.Plahotina
31. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Varkaļu ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000800346), 1/2 domājamās daļas atsavināšanu RD-22-2050-lp L.Plahotina
32. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Maskavas ielā 400, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001250266), atsavināšanu RD-22-2051-lp L.Plahotina
33. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Rendas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000530174; kadastra apzīmējums 01000530172), atsavināšanu RD-22-2047-lp L.Plahotina
34. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Bolderājas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000800731; kadastra apzīmējums 01000800212), atsavināšanu RD-22-2048-lp L.Plahotina
35. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) bez adreses, Rīgā (kadastra Nr. 01000240126; kadastra apzīmējums 01000240111), atsavināšanu RD-22-2049-lp L.Plahotina
36. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Skrindu ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000400027), atsavināšanu RD-22-1988-lp L.Plahotina,
I.Spūle-Statkus
37. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā īpašuma Maskavas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001250168), daļas atsavināšanu RD-22-2053-lp L.Plahotina
38. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamā īpašuma Vējstūru ielā 30, Rīgā (kadastra Nr. 01001250051), daļu atsavināšanu RD-22-2054-lp L.Plahotina
39. Par veloceliņa “Imanta-Daugavgrīva” izbūvei nepieciešamo Latvijas valstij piederošo, Rīgas brīvostas pārvaldes tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpašumu nomāšanu, par lūgumu nodot bez atlīdzības Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā uz Latvijas valsts vārda Satiksmes ministrijas personā zemesgrāmatā nostiprinātos nekustamos īpašumus un Rīgas domes 29.12.2021. lēmuma Nr. 1123 atzīšanu par spēku zaudējušu RD-22-2055-lp E.Saulītis
40. Par zemesgabalu piekritību RD-22-2056-lp E.Saulītis
41. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu (zemes vienību) piekritību Rīgas valstspilsētas pašvaldībai RD-22-2021-lp R.Freimane
42. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma – zemesgabala Lielirbes ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000752151), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Lielirbes ielā 6, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem RD-22-2022-lp R.Freimane
43. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma – zemesgabala Reņģes ielā 2A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000660297), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Reņģes ielā 2A, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem RD-22-2023-lp R.Freimane
44. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma – zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000672128), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Garajā ielā 19, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem RD-22-2024-lp R.Freimane
45. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma – zemesgabala Ozolciema ielā 20 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001072294), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā Ozolciema ielā 20 k-1, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai RD-22-2025-lp R.Freimane
46. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma – zemesgabala Maskavas ielā 275, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000720177), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā Maskavas ielā 275, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai RD-22-2026-lp R.Freimane
47. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma – zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000720400), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā Maskavas ielā 279 k-1, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai RD-22-2027-lp R.Freimane
48. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumu – zemesgabala Vadakstes ielā 20A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000740272), un zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000742052), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Vadakstes ielā 20, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem RD-22-2028-lp R.Freimane
49. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma – izīrēta dzīvokļa Avotu ielā 21B-6, Rīgā, atsavināšanu RD-22-2029-lp R.Freimane
50. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma – neizīrēta dzīvokļa Ģertrūdes ielā 98-21, Rīgā, atsavināšanu RD-22-2030-lp R.Freimane
51. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma – neizīrēta dzīvokļa Līksnas ielā 20-3, Rīgā, atsavināšanu RD-22-2031-lp R.Freimane
52. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma – neizīrēta dzīvokļa Salacas ielā 3-13, Rīgā, atsavināšanu RD-22-2032-lp R.Freimane
53. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma – neizīrēta dzīvokļa Čiekurkalna 2. līnijā 20-5, Rīgā, atsavināšanu RD-22-2033-lp R.Freimane
54. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma – neizīrēta dzīvokļa Sēlpils ielā 14-3, Rīgā, atsavināšanu RD-22-2034-lp R.Freimane
55. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Čiekurkalna 1. līnija 1-3, Rīgā RD-22-2035-lp R.Freimane
56. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Parādes ielā 1B-5, Rīgā RD-22-2036-lp R.Freimane
57. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Čiekurkalna 2. līnijā 20-4, Rīgā RD-22-2037-lp R.Freimane
58. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 173-4, Rīgā RD-22-2038-lp R.Freimane
59. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 173-8, Rīgā RD-22-2039-lp R.Freimane
60. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 173B-12, Rīgā RD-22-2040-lp R.Freimane
61. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 173B-1A, Rīgā RD-22-2041-lp R.Freimane
62. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Mēness ielā 14-6, Rīgā RD-22-2042-lp R.Freimane
63. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salacas ielā 7-1, Rīgā RD-22-2043-lp R.Freimane
64. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salacas ielā 7-17, Rīgā RD-22-2044-lp R.Freimane
65. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salacas ielā 7-18, Rīgā RD-22-2045-lp R.Freimane
66. Par Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu RD-22-2080-lp M.Zviedris
67. Par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam apstiprināšanu RD-22-2081-lp F.Bikovs,
I.Lasmane, E.Dudko
68. Par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra” 2022. gada darba plāna apstiprināšanu RD-22-2082-lp F.Bikovs,
I.Lasmane, E.Dudko
69. Par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra” 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšanu RD-22-2083-lp J.Prūsis
70. Publiskās un privātās partnerības projektu sagatavošanas un apstiprināšanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībā RD-22-2086-lp U.Rakstiņš,
R.Freimanis
71. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada pārskata apstiprināšanu RD-22-2075-lp U.Rakstiņš
72. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšanu RD-22-2076-lp U.Rakstiņš
73. Rīgas valstspilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums RD-22-2077-lp U.Rakstiņš
  Sēdes slēgtā daļa    
74. Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu noraidīšanu RD-22-2084-lp I.Rozentālberga
 

 

 
  Domes priekšsēdētājs M.Staķis

 

Detaļas

Datums:
2022.gada 29. jūnijs
Laiks:
14:00 - 17:00
Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.