Rīgas pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90011524360) iestādeRīgas domes Pilsētas attīstības departamentsaicina pieteikties vakancei uz nenoteiktu laikuPilsētvides attīstības pārvaldesMobilitātes plānošanas nodaļastransporta infrastruktūras plānošanas inženieris (-e) Galvenie darba pienākumi: sagatavot transporta infrastruktūras risinājumu grafiskos un teksta materiālus lokālplānojumiem un citiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (TAPD); plānot pilsētas transporta infrastruktūras tīklu un ielu sarkanās līnijas; sniegt nosacījumus un atzinumus transporta […]

Lasīt vairāk
Veicina kino nozares un saistīto pakalpojumu atpazīstamību Ziemeļamerikā

Turpinot īstenot starptautisko projektu par kino nozares attīstību Latvijas, Igaunijas un Somijas reģionos “North Star Film Alliance”, šoruden producente un aģente no Ziemeļamerikas Eleonora Granata Jenkinson viesojās visās trīs partnervalstīs, to vidū arī Latvijā, lai uzzinātu un iepazītu reģiona servisa un lokāciju piedāvājumu kino ražošanas nozarei. Vizītes laikā Latvijā aģente iepazina kino uzņemšanai nepieciešamo infrastruktūru, […]

Lasīt vairāk
Aldara parks pamazām iegūst jaunus vaibstus

Turpinot Aldara parka 1. un 2. kārtas būvniecības darbus Sarkandaugavas apkaimē, teritorija pamazām iegūst jaunus vaibstus – ir izbūvēti dārznieku mājas pamati un strauji noslēgumam tuvojas veloparka izbūve. Iecerēts, ka bijušā basketbola laukumā ierīkotā veloparka izbūve noslēgsies vēl šogad, jo ir pabeigta pamatnes izbūve un noslēgusies arī trases asfaltēšana. Savukārt dārznieku mājai, kas nākotnē kalpos […]

Lasīt vairāk
Paziņojums par teritorijas Šampētera ielā 1 izmantošanas un apbūves saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

12.11.2020. Rīgas domē izdoti Saistošie noteikumi Nr.8 “Par Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr. 171 “Teritorijas Šampētera ielā 1 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Saistošie noteikumi Nr.8

Lasīt vairāk
Paziņojums par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu

12.11.2020. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.20 “Par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu”. Lēmums Nr.20

Lasīt vairāk
Par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu paredzētajai darbībai Rencēnu ielā 30

Ziņojums izstrādāts un papildināts atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” un Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 3.septembra vēstules Nr.5-01/817 prasībām un ir pieejams SIA ”Vides Konsultāciju Biroja” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”. https://www.vkb.lv/vkb-pakalpojumi/10-vides-konsultacijas/121-pazi%C5%86ojums-par-zi%C5%86ojuma-sabiedrisko-apsprie%C5%A1anu-4 Informatīvais paziņojums

Lasīt vairāk
Uzņēmējdarbības programmā “Rīgas drosmes grants” saņemti 66 pieteikumi

Uzņēmējdarbības programmā “Rīgas drosmes grants” saņemti 66 pieteikumi, kas ir ievērojami vairāk nekā iepriekšējā gadā, kad tika saņemti 38 pieteikumi. 25 biznesa idejas, kas saņems “Rīgas drosmes grants” gudro naudu uzņēmējdarbības uzsākšanai 2000 eiro apmērā, kā arī augstskolu biznesa inkubatoru atbalstu, tiks noteiktas vēl šomēnes. 12. un 13. novembrī notiek prezentācijas, bet konkursa rezultātus plānots […]

Lasīt vairāk
Aizvadītas diskusijas par sociālais dialoga attīstību

Lai diskutētu par trīspusējā sociālā dialoga praksēm Latvijā, 10. novembrī Rīgā aizvadīts pirmais projekta “Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā” pasākums. Projektu īsteno Rīgas Uzņēmēju biedrība sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un tādām nevalstiskajām organizācijām kā Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Latvijas Biznesa savienība, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība u.c., piesaistot sociālā dialoga jomas ekspertu no […]

Lasīt vairāk
Par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Dzintara ielā 63

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka tiek veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums SIA “BM-projekts”plānotajai darbībai  – jauna piebraucamā ceļa, vadības konteineru uzstādīšanai un apmācības vietas kaujas darbībai iekštelpās – nojumes būvniecībai Dzintara ielā 63, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 109 0084, Rīgā. Detalizētāka informācija Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums īstenojams 30.08.2017. Lēmums Nr.5311 – LejupielādētSaistošie noteikumi Nr.261 – LejupielādētTeritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi- LejupielādētTeritorijas funkcionālais zonējums – karte – LejupielādētTeritorijas pašreizējā izmantošana – karte – LejupielādētIelu šķērsprofili karte_1- LejupielādētIelu šķērsprofili karte_2 – LejupielādētIelu šķērsprofili karte_3- LejupielādētPaskaidrojuma raksts- LejupielādētPielikumi- LejupielādētPārskats, atzinumi, priekšlikumi- LejupielādētPubliskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols- Lejupielādēt Arhīvs:

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts