Papildus informācija par jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādi

  +371 67 105 816
  sin@riga.lv
  Amatu iela 4, Rīga,
LV-1050

Inese
Sirmā

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece pilsētvides attīstības jautājumos p.i.

+371 67 105 816
  inese.sirma@riga.lv
  511. kabinets

Māra
Liepa- Zemeša

Pilsētvides attīstības pārvaldes Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece p.i.

  +371 67 012 926
  mara.liepa@riga.lv
  519. kabinets

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts