Datu kopas nosaukumsIdentifikators
RVC un tā aizsardzības zonas pašreizējā izmantošanaLVA.RD.GEO.
RVC.2006.1
Metadati
RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanaLVA.RD.GEO.
RVC.2006.2
Metadati
RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumiLVA.RD.GEO.
RVC.2006.3
Metadati
RVC detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanaLVA.RD.GEO.
RVC.2006.4
Metadati
RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plānsLVA.RD.GEO.
RVC.2006.5
Metadati
Galvenās aizsargjoslas un citi zemes gabalu izmantošanas aprobežojumiLVA.RD.GEO.
RVC.2006.6
Metadati
RVC apstādījumu sistēmas saglabāšanas un attīstības plānsLVA.RD.GEO.
RVC.2006.7
Metadati
RVC un tā aizsardzības zonas maģistrālie inženiertīkli un objektiLVA.RD.GEO.
RVC.2006.8
Metadati
RVC un tā aizsardzības zonas satiksmes infrastruktūras attīstības plānsLVA.RD.GEO.
RVC.2006.9
Metadati
Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi RVC un tā aizsardzības zonāLVA.RD.GEO.
RVC.2006.10
Metadati
RVC zemju sadalījums pēc piederībasLVA.RD.GEO.
RVC.2006.11
Metadati
RVC un tā aizsardzības zonas telpiskās kompozīcijas shēmaLVA.RD.GEO.
RVC.2006.12
Metadati
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts