Lokālplānojums paredz plašu parka labiekārtojuma infrastruktūras attīstību, t.sk. velonovietņu, soliņu, labierīcību izvietošanu parka teritorijā, bērnu rotaļu zonas paplašināšanu parka centrālajā daļā, jaunu pastaigu taku izveidi un esošo atjaunošanu, sporta inventāra izvietošanu bijušā bānīša maršrutā un citus risinājumus mierīgās un aktīvās atpūtas cienītājiem. Ķīšezera krastmalas promenādei lokālplānojuma ietvaros netiek noteikts konkrēts tehniskais risinājums un trasējums, bet ir atzīmēta zona, kuras robežās to ir atļauts projektēt, labāko risinājumu izvēloties atklāta arhitektūras konkursa rezultātā. Konkursa rezultāti nododami publiskajai apspriešanai. Plānots pilnībā atslogot no autotransporta Parka galveno ieeju, Zoodārza priekšlaukumu un Atpūtas aleju, jo šī ir esoša un plānota parka centrālā daļa, kas vienlaikus pilda arī reprezentācijas funkciju. Tā tiks visintensīvāk izmantota dažādu ārtelpas aktivitāšu norisei, līdz ar to autotransporta klātbūtne šeit nav pieļaujama. Lokālplānojums risina virkni jautājumu, kas saistās ar automašīnu novietošanu un citus praktiskus jautājumus.

Saistībā ar teritorijas plānošanu reglamentējošo normatīvo aktu izmaiņām, šī gada nogalē Rīgas dome pieņēma lēmumu par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” lokālplānojuma izstrādi. Lokālplānojuma izstrādes mērķis un darba uzdevums bija analogs iepriekš uzsāktā detālplānojuma mērķim un darba uzdevumam. Izvirzītās prioritātes – kvalitatīvas publiskās ārtelpas un to atbalstošās infrastruktūras detalizēti risinājumi, kas sniegtu iedzīvotājiem daudzveidīgas iespējas atpūtai un izklaidei brīvā dabā, parka infrastruktūras atjaunošana un attīstība, kas paaugstinātu Mežaparka pievilcību un uzlabotu tā pieejamību.

Plānojums izstrādāts, pamatojoties uz tematiskām izpētēm un izvērtējumiem, dažādu attīstības scenāriju analīzi, valsts un pašvaldības institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem. Kopumā plānošanas procesa gaitā izvērtēti 6 nevalstisko organizāciju un aptuveni 300 Rīgas iedzīvotāju priekšlikumi.

Lokālplānojums tika apstiprināts kā Rīgas domes saistošie noteikumi. Pēc publicēšanas, tā piemērošana varēs tikt uzsākta atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma prasībām aptuveni trīs mēnešu laikā.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, lokālplānojuma pasūtītājs: SIA „Rīgas Meži”.

Lēmumi, dokumentācija un grafiskie materiāli:

Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” lokālplānojuma saistošo noteikumu grafiskie pielikumi

 

Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms šeit

0 Patīk
2533 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts