Rīgas ugunsdzēsības muzeja telpās 2013. gada 7. jūnijā tika organizēts 2. lokālais forums projektā „Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās (HERITPROT)”. Projekta mērķis ir ugunsnelaimju izraisītu risku novēršana Eiropas pilsētu vēsturiskajos centros, teritorijās, kas ir iekļautas Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

2. lokālais forums tika veltīts ugunsdrošības un ugunsnelaimju finansiālo aspektu tematikai pulcējot arhitektus, ugunsdrošības speciālistus, vēsturisko namu īpašniekus, studentus un citus interesentus.

Lokālā foruma pirmajā daļā projekta vadītājs Armands Rabovičs prezentēja Projekta mērķus, plānotās aktivitātes, līdz šim projektā jau sasniegtos rezultātus un plānotos iznākuma rādītājus. Papildus atbilstoši lokālā foruma tematikai tika prezentēti dažu kultūrvēsturisko objektu rekonstrukcijas un restaurācijas izmaksas, t.sk. tādu objektu, kas cietuši ugunsgrēkā.

Projekta eksperts Aleksandrs Babra (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Rīgas reģiona pārvaldes, Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors) savā prezentācijā informēja par apkopoto statistiku attiecībā uz ugunsnelaimēm Rīgas vēsturiskajā centrā un prognozēto ugunsgrēku tendenci priekšpilsētu griezumā. Laika posmā no 2008. gada ugunsgrēku skaits Rīgas vēsturiskajā centrā (gada griezumā) no 172 ir samazinājies līdz 133 ugunsgrēkiem 2012. gadā. Vidēji gada laikā (no 2008. līdz 2012. gadam) notiek 159 ugunsgrēki Rīgas vēsturiskajā centrā. Foruma dalībnieki tika iepazīstināti arī ar ugunsdrošības pasākumiem, kas tiek ievēroti Zalcburgas vēsturiskajā centrā.

Lokālā foruma otrajā daļā tika sniegtas divas prezentācijas. Pirmo prezentāciju par ugunsnelaimju risku apdrošināšanu sniedza J. Puškina (A/S Balva valdes locekle) informējot par uguns apdrošināšanas vēsturi, apdrošināšanas pamatprincipiem un to izpausmēm uguns risku apdrošināšanā, uguns apdrošināšanas statistiku. Latvijā apdrošināšana pret ugunsnelaimēm ir trešais izplatītākais apdrošināšanas veids – 2012. gadā parakstīto bruto prēmiju apmērs par īpašuma apdrošināšanu pret uguns un dabas stihiju postījumiem sasniedza 25 milj. LVL, savukārt izmaksātās bruto atlīdzības 13 milj. LVL. Otro prezentāciju nodrošināja E.Veiss SIA „PFS Services” iepazīstinot klātesošos jautājumā par ugunsdzēsības un ugunsaizsardzības līdzekļiem, to veidiem, uzstādīšanas iespējām un izmaksām. Foruma dalībniekiem bija iespēja apskatīt dažus no plaši pielietotajiem ugunsdzēsības un ugunsaizsardzības līdzekļiem, piemēram, kā dūmu detektoriem vai ūdens izmidzinātājiem.

Foruma noslēguma dalībnieki vienojās, ka nākamā plānotā lokālā foruma tematika varētu tikt veltīta inženierkomunikāciju stāvoklim vēsturiskajā centrā un tā apbūvē, kā arī namu pārvaldnieku atbildībai un kompetencei ugunsdrošības jautājumos.

Nākāmais lokālais forums tiek plānots 2013. gada jūlijā.

Galerija:

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Armandu Raboviču
e-pasts: armands.rabovics@riga.lv;
tel.nr.: 67015565;

0 Patīk
1652 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts