Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 18.06.2013. lēmum Nr. 6333 „Par teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Metrum”, Krišjāņa Valdemāra ielā 8-10, Rīgā, tālrunis 8008100.
Lokālplānojuma pasūtītājs: SIA „Jaunais Mežaparks”, Baznīcas ielā 20/22, Rīgā, tālrunis 26540919.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 05.07.2013. līdz 02.08.2013.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11.07.2013. plkst.17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1 – Protokols.

Lokālplānojuma materiāli līdz 02.08.2013. apskatāmi:

 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
 • Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21;
 • Kafejnīcā „GUSTAVS ĀDOLFS”, Kokneses prospektā 13a;
 • internetā – www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, www.apkaimes.lv un www.metrum.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, Amatu ielā 4, 5. stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67 105 816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 02.08.2013.  sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Priekšlikumu lapa

Planšete_1
Planšete_2
Planšete_3

RD lēmums Nr.6333
Paskaidrojuma raksts. Esošā situācija
Paskaidrojuma raksts. Plānotā situācija
Grafiskā daļa:

 1. Teritorijas novietojums
 2. Teritorijas esošā izmantošanas
 3. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanas
 4. Stāvu plāns
 5. Aizsargjoslu plāns
 6. Transporta infrastruktūra
 7. Vertikālais plānojums
 8. Elektroapgādes shēma
 9. Gāzes apgādes shēma
 10. Kanalizācijas shēma
 11. Lietus kanalizācijas shēma
 12. Siltumapgādes shēma
 13. Telekomunikāciju shēma
 14. Ūdens apgādes shēma
 15. Ielu šķersprofili

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Apstādījumu koncepcija
Izpētes:

 1. Biotopi
 2. Atzinums par mikroliegumu
 3. Koku inventarizācija
 4. Koku inventarizācija. Karte 1
 5. Koku inventarizācija. Karte 2
 6. Transports. Karte 1
 7. Transports. Karte 2
 8. Transports. Paskaidrojuma raksts
 9. Vides troksnis
0 Patīk
1386 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts