Atbilstoši Rīgas domes 2013.gada 18.jūnija lēmumam Nr.6330 „Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu” uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Pulkveža Brieža ielu, Ganību dambi, dzelzceļa trasi, Duntes ielu, Skanstes ielu, Vesetas ielu un tās turpinājumu, Emiļa Melngaiļa ielu un Hanzas ielu 228 ha platībā.

Ņemot vērā Skanstes apkaimes attīstības potenciālu un plānoto būvniecības ieceru iespējamo daudzpusīgo ietekmi uz Rīgas vēsturisko centru, Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā, vērtējot Skanstes apkaimes nekustamo īpašumu īpašnieku iesniegtos priekšlikumus, tika nolemts turpināt plānošanas procesu, izstrādājot šīs teritorijas lokālplānojumu.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus Skanstes apkaimes ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, kas izriet no Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī noteikt risinājumus ar mērķi sabalansēt īpašnieku un sabiedrības intereses. Lokālplānojuma izstrādē plānots iesaistīt 22 institūcijas, lai nodrošinātu iespējami plašu viedokļu apmaiņu.

Lokālplānojumā tiks pārskatīti Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma nosacījumi un izstrādāti detalizēti teritorijas attīstības noteikumi, kas sekmēs apkaimes funkcionāli telpisko attīstību atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības statusam, kā arī tiks paredzēti nepieciešamie papildinājumi un uzlabojumi publiskās infrastruktūras attīstībā. Lokālplānojumu izstrādās tādā detalizācijas pakāpē, kas noteiks skaidru un pamatotu teritorijas turpmākās attīstības scenāriju.

Papildus informācija par Skanstes apkaimes lokālplānojuma izstrādes gaitu un plānotajiem sabiedrības iesaistes pasākumiem pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā – https://www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība.

0 Patīk
1682 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts