No šodienas, 2013.gada 5.jūlija, līdz 2.augustam norisinās publiskā apspriešana teritorijai Rīgā, starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apbūvi. Tikšanās ar interesentiem notiks šā gada 11.jūlijā plkst. 17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Lokālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 29,6 ha. Lokālplānojuma redakcija izstrādāta, paredzot grozīt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu no „Centra apbūves teritorijas” uz trīs citiem izmantošanas veidiem – „Savrupmāju apbūves teritoriju”, „Dzīvojamās apbūves teritoriju” un „Jauktas apbūves teritoriju ar dzīvojamo funkciju”. Lokālplānojuma redakcija paredz grozīt arī Rīgas teritorijas plānojumā noteikto apbūves stāvu skaitu – kā maksimālo nosakot tikai 3 stāvus, teritorijas plānojumā atļauto 4 līdz 25 stāvu vietā. Lokālplānojuma risinājumos apbūves un ielu struktūra tiek plānota tā, lai teritorija iekļautos vēsturiskajā Mežaparka apbūves un ielu struktūrā.

Lokālplānojumu izstrādā SIA „Metrum” pēc SIA „Jaunais Mežaparks” pasūtījuma.

Ar lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas materiāliem līdz 2.augustam var iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, kafejnīcā „GUSTAVS ĀDOLFS”, Kokneses prospektā 13a, kā arī internetā – www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, www.apkaimes.lv un www.metrum.lv.

Rakstiski priekšlikumi līdz 2013.gada 2.augustam iesūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokļus un priekšlikumus var iesniegt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „E-pakalpojumi”, „Sabiedrības līdzdalība”.

0 Patīk
1521 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts