Dabas parkā „Piejūra” plānotos infrastruktūras uzlabojumus varēsim baudīt jau gada beigās

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu īsteno projektu „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)”, kura mērķis ir mazināt antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem dabas parka „Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā, nodrošinot bioloģiskās dabas daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Galvenās projekta darbības ir antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Piejūra” teritorijā Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Vecāķos atbilstoši dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plānā noteiktajam. Projekts ir vērsts uz dabas vērtību saglabāšanu, papildus sniedzot dažādas atpūtas iespējas piekrastē – gan aktīvas, gan izzinošas.

Līdz pavasarim norisināsies būvprojekta izstrāde, projektējot veselības taku, kuru paredzēts labiekārtot ar āra trenažieriem un atpūtas laukumu, vairākas atpūtas takas, ar tajās izvietotiem soliņiem, labiekārtotu autostāvvietu, kas ļaus iedzīvotājiem komfortabli izmantot atpūtas iespējas dabas parkā „Piejūra”, šobrīd notiek arī priekškāpas atbalsta sienas Daugavgrīvā projektēšana, kas novērsīs tās eroziju, tāpat projekta ietvaros ir paredzēta dažādu informatīvo zīmju un stendu izvietošana.

Būvniecības darbus plānots uzsākt vasarā un izveidotā infrastruktūra būs pieejama iedzīvotājiem un Rīgas viesiem jau šī gada beigās.

1 Patīk
2353 Skatīts

2 komentāri

 • Jolanta2018. gada 17. janvāris plkst. 14:53

  kas konkrēti ir plānots, kur būs autostāvvieta ?Vai netiks izcirsts mežs?

  • RDPAD2018. gada 23. janvāris plkst. 10:46

   Ar projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)” ietvaros plānotās infrastruktūras izvietojumu ir iespējams iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapas http://www.rdpad.lv projektu sadaļā “Aktuālie projekti”. Autonovietnes izbūve 48 automašīnām ir plānota Mangaļsalas ielā 5A, paredzot , vairāku koku (pārsvarā alkšņu) un krūmu nociršanu, kā arī jaunu apstādījumu izveidošanu, teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu ar bruģa un dabīgā akmens segumu un zālienu, ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem piemērotu tualeti, atpūtas soliņu ar atkritumu tvertni, velo novietni un informācijas stendiem par dabas parku “Piejūra” un veselības taku.

   Savukārt projekta „(LIFE CoHaBit) – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (NATURA 2000 vieta)” ietvaros autonovietnes izbūvei 48 automašīnām Mangaļsalas ielā 2 ietvaros plānots nocirst vairākus kokus, vienlaikus labiekārtojot teritoriju ar bruģi un zālāju, kā arī izvietojot cilvēkiem ar kustību traucējumiem piemērotu tualeti, atpūtas soliņu ar atkritumu tvertni, velonovietnes un informācijas stendu par dabas parku “Piejūra”.

   Atbilstoši normatīvajiem aktos paraudzētai kārtībai autonovietņu būvprojektu izstrādes ietvaros tika sagatavoti meža inventarizācijas plāni.

   Autonovietņu konfigurācija tika projektēta maksimāli samazinot nocērtamo koku skaitu.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts