Cenrādis

 

Departamenta sniegtie pakalpojumi

Stratēģiskie dokumenti
Teritorijas plānošana
Ģeomātika
Pašvaldības nodeva par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā

 

Pakalpojumu procesu shēmas

 Stratēģijas un Attīstības programmas redakcijas publiskās apspriešanas procesa shēma  Apgrūtinājumu plānu saskaņošanas procesa shēma  Izziņas izsniegšana par zemes gabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006. – 2018.g., procesa shēma  Lokālplānojumu (LPL) redakcijas publiskās apspriešanas shēma   Rīgas teritorijas plānojuma (RTP) redakcijas publiskās apspriešanas shēma  Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanas un izsniegšanas no topogrāfiskās informācijas datu bāzes procesa shēma  Topogrāfisko plānu pārbaudes un reģistrācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē procesa shēma  Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšanas procesa shēma  Pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna izsniegšanas procesa shēma  Pašvaldības nodevas par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā maksāšanas paziņojuma apstrīdēšanas procesa shēma  Pašvaldības nodevas par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā brīdinājuma apstrīdēšanas procesa shēma