Cenrādis

 

Departamenta sniegtie pakalpojumi

Stratēģiskie dokumenti
Teritorijas plānošana
Ģeomātika
Pašvaldības nodeva par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā

 

Pakalpojumu procesu shēmas