Cenrādis

 

Departamenta sniegtie pakalpojumi

Stratēģiskie dokumenti
Teritorijas plānošana
Ģeomātika
Pašvaldības nodeva par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā

 

Pakalpojumu procesu shēmas

 Stratēģijas un Attīstības programmas redakcijas publiskās apspriešanas procesa shēma

 Apgrūtinājumu plānu saskaņošanas procesa shēma

 Izziņas izsniegšana par zemes gabala atļauto izmantošanu atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006. – 2018.g., procesa shēma

 Lokālplānojumu (LPL) redakcijas publiskās apspriešanas shēma

  Rīgas teritorijas plānojuma (RTP) redakcijas publiskās apspriešanas shēma

 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanas un izsniegšanas no topogrāfiskās informācijas datu bāzes procesa shēma

 Topogrāfisko plānu pārbaudes un reģistrācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē procesa shēma

 Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšanas procesa shēma

 Pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna izsniegšanas procesa shēma

 Pašvaldības nodevas par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā maksāšanas paziņojuma apstrīdēšanas procesa shēma

 Pašvaldības nodevas par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā brīdinājuma apstrīdēšanas procesa shēma