Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments īsteno projektu „Bolderājas pretplūdu pasākumi”, kura mērķis ir novērst vējuzplūdu draudus Bolderājas apkaimē, veicot pretplūdu aizsardzības pasākumus, tostarp atjaunot un izbūvēt aizsargdambi un caurtekas-regulatorus.

Projekts tiek realizēts 2014.- 2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ietvaros. Šobrīd Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir izsludinājis aizsargdambja būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumus, lai jau 2020.gada sākumā, noslēdzot līgumu, tiktu uzsākti aizsargdambja būvdarbi. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2022.gada martam.

Kontaktinformācija

Laura Storķe
Tālrunis: +371 67 037 920
E-pasts: laura.storke@riga.lv

0 Patīk
1251 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts