Projekta LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta) ietvaros veicam aptauju, lai uzzinātu, kādas ir dabas parka “Piejūra” apmeklētāju un tuvāko teritoriju iedzīvotāju intereses dabas parkā „Piejūra” un kā parka apmeklētāji vērtē dabas parka nozīmīgumu un vērtības. Aicinām Jūs aizpildīt aptauju, kuras aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 10 minūtes, tomēr […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome sadarbībā aicina jaunos uzņēmējus uz bezmaksas informatīvo semināru, kas notiks 18. septembrī plkst. 17.00 ALTUM Domu zālē, Doma laukumā 4, Rīgā. Semināra mērķis ir dalīties praktiskos jautājumos par pieteikšanos un veidlapu aizpildīšanu, tādejādi palielinot kvalitatīvu pieteikumu apjomu un grantu pretendentu iespējas. Semināra apmeklētāji tiks informēti par programmas aktualitātēm konkursa norisē, konkursa vērtēšanas procesa […]

Lasīt vairāk

Zinību diena ir notikums, kas katra cilvēka sirdī un atmiņās ieņem nozīmīgu lomu, neatkarīgi no vecuma. Arī Rīgas dome izziņo par jaunu sākumu kādam no jums. No 4. septembra  ir iespēja piedalīties, augt, mācīties un gūt jaunus panākumus grantu programmā “Atspēriens”. Inovatīvu biznesa ideju pieteikumus konkursam varēs iesniegt līdz šī gada 25. septembrim. Rīgas domes […]

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0049 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “AUGEO GROUP” ierosinātajai darbībai – sporta kompleksa būvniecībai Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 31, Rīgā.

Lasīt vairāk

19.06.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1334 “Par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018.gadam un radīt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz biroju un tirdzniecības un pakalpojumu kompleksa izbūvi lokālplānojuma teritorijā. Lokālplānojuma ierosinātāji […]

Lasīt vairāk

19.06.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1333 “Par teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 19.06.2018. saistošie noteikumi Nr.41 “Teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā […]

Lasīt vairāk

Īstenojams no 19.07.2018. 25.04.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1102 “Par Krievu salas lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 25.04.2018. saistošie noteikumi Nr.33 “Krievu salas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv . Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums īstenojams no 29.01.2018.   Lēmums Nr.531 – Lejupielādēt Saistošie noteikumi Nr.13 – Lejupielādēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt Teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte – Lejupielādēt Ielas šķērsprofils, Teritorijas šķērsgriezums – karte – Lejupielādēt Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt Pielikumi – Lejupielādēt Pārskats par lokālplānojuma izstrādi – Lejupielādēt Atzinumi un priekšlikumi – Lejupielādēt Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts