Par IVN nepiemērošanu ierosinātajai darbībai Krustpils ielā 8

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0095 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru ierosinātajai darbībai – būvniecības atkritumu apsaimniekošanas vietas ierīkošanai Krustpils ielā 8 (zemes vienības kadastra Nr.0100 121 2562) Rīgā.

Detalizētāka informācija Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/lielrigas-regionala-vides-parvalde/informacija/

Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI19SI0095

0 Patīk
827 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts