Rīgas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes ietvaros  tiek organizēta iedzīvotāju aptauja

Šī gada sākumā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsāka aktīvu darbu pie Rīgas jaunās attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes. Rīgas attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Attīstības programma no 2021.-2027.gadam (AP2027) noteiks prioritāri risināmos jautājumus pilsētā tuvākajos septiņos gados,  atbilstoši tai tiks veidota pašvaldības dienas kārtība un ieguldītas publiskās investīcijas. Attīstības programma koordinē Rīgas domes departamentu un citu atbildīgo iestāžu rīcības, lai pilsēta sasniegtu Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītos mērķus.

Līdz šim ir veikta Rīgas pilsētas esošās situācijas un dažādu datu analīze, organizētas sanāksmes ar Rīgas domes nozaru departamentiem, Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām ar mērķi apspriest dažādus jautājumus par pilsētas attīstību. Tāpat aizvadītas divas vadības darba grupas sanāksmes un veiksmīgi noorganizēts un plašu atsaucību ieguvis darba seminārs “RĪGA 2027”, kas norisinājās starp valsts iestāžu un nevalstiskā sektora pārstāvjiem. Šī semināra mērķis bija radošo  darbnīcu ietvaros meklēt risinājumus tam, kā salāgot atšķirīgās interešu grupas vēlmes un vajadzības, lai kopīgi veidotu Rīgu 2027.gadā tādu, kādā vēlamies dzīvot, strādāt un atpūsties.

Turpinot AP2027 izstrādes gaitu, nākamais solis ir Rīgas pilsētas iedzīvotāju vēlmju un vajadzību apzināšana, veicot aptauju, kas ilgs no 29.jūlija līdz 20.augustam. Aptaujas elektroniskā versija būs pieejama no 25.jūlija Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv, sadaļā “Jaunumi” kā arī departamenta Facebook vietnē (@RDPilsetasattistibasdepartaments).

Savukārt papīra formātā aptauja būs pieejama no 5.augusta sekojošās piecās Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centru vietās − Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Dzirzciema ielā 28.

AP2027 izstrādi Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis, pamatojoties uz 2018.gada 21.novembra Rīgas domes lēmumu Nr.1770.

Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai un jaunumiem par AP2027 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapas www.rdpad.lv sadāļā Attīstības programma 2021-2027.

Aptauja pieejama – šeit

1 Patīk
6222 Skatīts

2 komentāri

  • Vjaceslavs2019. gada 31. jūlijs plkst. 15:53

    Sveiki, Vecmilgrāvis. Gaisa stāvokļis Vecmīlgrāvī – samazinājies ar ogles termināla ieviešanu ekspluatācījā. Jo žogs ir tikai uz Bolderāja pusi, bet ja ir veišs no termināla, tad viegli elpot nevar, arī kad kuģi piebrauc pie termināliem – gaisā ir dīzeļa smogs. Tas attiecās gan pie termināliem Vecmilgrāvja pusē, gan Bolderājas. Un atkarīgi no vēja arī atkarīgs tās stāvoklis, jo Vecmīlgrāvja apkartnē ir gan naftas termināli, gan ogles, gan gāzes. Skaidrs, ka neko īsti nevar ar to padarīt, bet var ievest gaisa stāvokļa monitoringu, un izveidot vai nu žogus, vai nu sodus, vai nu nodokļu atvieglojumus. Paldies.

  • Ingus Skavenecs2019. gada 6. augusts plkst. 13:44

    Tā tik turēt! Lieliski strādājat! Dievs, sargi Latviju!!!

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts