Paziņojums par 11 tematisko plānojumu apstiprināšanu

15.12.2017. Rīgas domē (RD) ir pieņemti šādi lēmumi, ar kuriem apstiprināti 11 tematiskie plānojumi:

“Par Valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.652)
“Par Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu” 15.12.2017. lēmums Nr.653
“Par Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.654)
“Par Transporta attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu ” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.655)
“Par Meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.656)
“Par Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.657)
“Par Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.658)
“Par Ainavu tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.659)
“Par Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.660)
“Par Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.661)
“Par Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (RD 15.12.2017. lēmums Nr.662)

Tematisko plānojumu izstrāde uzsākta 2013. gadā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) izstrādes ietvaros, saskaņā ar Rīgas domes lēmumiem par tematisko plānojumu izstrādes uzsākšanu.

Tematiskie plānojumi analizē dažādus pilsētbūvnieciskus jautājumus atbilstoši pilsētas stratēģiskajiem uzstādījumiem teritorijas izmantošanas aspektā, izvirzot uzdevumus un pamatojot RTP2030 risinājumus. Tematiskie plānojumi izstrādāti, ņemot vērā veiktās izpētes, vietējo un starptautisko ekspertu konsultācijas, darba grupu, kaimiņu pašvaldību, valsts un pašvaldību institūciju un sabiedrības līdzdalības pasākumos izteiktos priekšlikumus un viedokļus. Katra tematiskā plānojuma izstrādei tika izveidota darba grupa ar RD Pilsētas attīstības departamenta, citu RD struktūrvienību, Rīgas pašvaldības uzņēmumu un kapitālsabiedrību, kā arī valsts institūciju pārstāvji.

Tematiskie plānojumi pieejami RD Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā.

0 Patīk
2231 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts