Paziņojums par biroju kompleksa „Skanstes biznesa centrs” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība:

Biroju kompleksa “Skanstes Biznesa Centrs” būvniecība Skanstes ielā 25 un Skanstes ielā 27, Rīgā

Ierosinātājs:

SIA “ELL BŪVE”, Reģ. Nr. 40003601821, juridiskā adrese: Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046; tālrunis 66154745, e-pasts: ell@ell.lv

SIA “Skanstes Biznesa Centrs”, Reģ. Nr. 40003990413, juridiskā adrese: Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046, tālrunis 66154745, e-pasts: ell@ell.lv

Paredzētās darbības vieta:

Skanstes ielā 25, Rīgā (īpašuma kadastra Nr. un zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 024 2150);

Skanstes ielā 27, Rīgā (īpašuma kadastra Nr. un zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 024 2151)

Lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu:

2016.gada 30.jūnija Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.192

Paredzētās darbības apraksts:

Divu 11 stāvu augstu savstarpēji savienotu biroju ēku korpusu būvniecība ar kopējo virszemes stāvu platību 28 600 kv.m un 422 autostāvvietām

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības iela 23, Rīga LV-1045, tālr. 67321173, fakss: 67321049

Ar informāciju par paredzēto darbību var iepazīties:

  • Ierosinātāju birojā Duntes ielā 11, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālruni 66154745 (darba laikā);
  • Internetā ierosinātāju mājaslapā http://www.skanstesbc.lv;
  • Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības iela 23, Rīgā (darba laikā) vai internetā www.vpvb.gov.lv
  • Rīgas pilsētas domē, Rātslaukums 1, LV-1539, Rīgas pilsētas domes darba laikos vai internetā www.rdpad.lv 
0 Patīk
2844 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts