Paziņojums par grozījumiem Rīgas domes 04.11.2014. lēmumā  Nr. 1735 “Par zemesgabala Krēgermuižas ielā 2 lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”

2016. gada 29. novembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 4559 “Par grozījumiem Rīgas domes 04.11.2014. lēmumā Nr. 1735 “Par zemesgabala Krēgermuižas ielā 2 lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu””.

Ar šo lēmumu tiek grozīts Rīgas domes lēmums Nr. 1735, paplašinot lokālplānojuma izstrādes teritoriju, pievienojot vēl vienu zemes vienību.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, lai nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, saskaņā ar zemesgabala īpašnieku uzņēmumu darbības virzienu – izglītības iestāžu izveide un vadība.

Lokālplānojuma ierosinātāji – SIA “HADU Investments””, SIA “NAKONA”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Ekofonds EF”.

0 Patīk
1510 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts