Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 6 un Roberta Felmaņa ielā 9

2016.gada 29.novembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 4560 „Par zemesgabalu Roberta Feldmaņa ielā 6 un Roberta Feldmaņa ielā 9 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, mainot plānoto (atļauto) izmantošanu no „Publiskās apbūves teritorija” (P), “Jauktas apbūves teritorija ar apstādījumiem” (Aj) un “Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju” (Jdz) uz “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju” (DzM).

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “UNISEB”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”.

0 Patīk
2630 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts