Paziņojums par Kundziņsalas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskās apspriešanas laikā saņemto atzinumu un priekšlikumu izskatīšanas sanāksmi

2018.gada 7.jūnijā plkst.16.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Kundziņsalas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un priekšlikumi.

Izstrādātāji:
Lokālplānojums: SIA “Metrum”
SIVN: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
Pasūtītājs: Rīgas brīvostas pārvalde

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 2018.gada 8.janvāra līdz 8.februārim, ar tās materiāliem varēja iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, interneta portālā www.geolatvija.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Publiskās apspriešanas laikā ir saņemti visi institūciju atzinumi, kā arī fizisko personu priekšlikumi.

Papildus informāciju par sanāksmi var saņemt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē, tālrunis 67105443.

 

1 Patīk
1098 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts