Bolderājas pretplūdu pasākumi

Mērķis

Novērst plūdu draudus Bolderājā, veicot pretplūdu aizsardzības pasākumus, t.sk., atjaunojot un izbūvējot aizsargdambjus un izbūvējot caurtekas-regulatorus.

Projekta aktivitātes

  • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana (inženierģeoloģiskā izpēte un IVN ziņojuma izstrāde);
  • Bolderājas pretplūdu pasākumu būvprojekta izstrāde;
  • Bolderājas pretplūdu aizsargbūvju būvniecība, autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Izpildes termiņi

2018.-2019.gads

Finansējums

Projekta kopējais budžets: EUR 4 744 706,00

Kontaktinformācija

Gaidis Balodis
Tālrunis: +371 67 037 341
E-pasts: gaidis.balodis@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī