Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)

Mērķis

Izbūvēt un atjaunot antropogēno slodzi mazinošu infrastruktūru dabas parka “Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā antropogēnās slodzes uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem mazināšanai.

Projekta aktivitātes

  • Būvprojekta izstrāde;
  • Autostāvlaukuma izbūve;
  • Tualetes izbūve;
  • Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras (takas ar aktīvās atpūtas zonu un ārā trenažieriem, robežzīmes, ceļazīmes, barjeras, soliņi, atkritumu urnas, apmeklētāju skaitītāji, velosipēdu novietnes) izbūve un atjaunošana Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Vecāķos.

Projekta ietvaros atjaunota antropogēno slodzi mazinoša infrastruktūra dabas parka “Piejūra” teritorijā, t.sk. izbūvēts autostāvlaukums 48 automašīnām, trīs tualetes, viena no kurām ir pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, sešas jaunas gājēju laipas, veselības taka ar āra trenažieri un rotaļu elementi, koka atpūtas platforma pludmalē ar dažādiem vingrošanas/atpūtas elementiem un āra trenažieriem, koka atbalsta siena Daugavgrīvas pludmalē. Tāpat izvietoti 29 koka soliņi, 8 velosipēdu novietnes, 20 atkritumu urnas, 12 barjeras, 43 zīmes un 7 informācijas stendi, kuros apmeklētāji var iepazīties ar parka labiekārtojuma izvietošanu, parka iemītniekiem un esošajiem augiem parka teritorijā. Labiekārtojuma elementi izvēlēti atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes izveidotajai rokasgrāmatai “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Vienotais stils”

Izpildes termiņi

2017.gada 3.augusts – 2018.gada 28.decembris.

Finansējuma avoti

Kopējas izmaksas: EUR 963 492.98, t.sk.  Eiropa Reģionālās attīstības fonds: EUR 499 999.75 un Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds: EUR  39 628.39.

Statistika

Projekta ietvaros tika ieviesta dabas parka apmeklētāju uzskaite ar  apmeklētāju skaitīšanas ierīcēm, kas sniedz iespēju noteikt infrastruktūras noslodzi, kā arī prognozē nepieciešamos pasākumus dabas parka uzturēšanai un tūrisma plūsmas organizēšanai, vienlaicīgi saglabājot dabas vērtības.

Attēlā/diagrammā atspoguļoti statistikas dati kopš Projekta realizācijas līdz šīm brīdim.

StatistikaKontaktinformācija

Laura Storķe
Tālrunis:   +371 67037920
E-pasts:  laura.storke@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts