Centrālā  finanšu un līgumu aģentūra  ir apstiprinājusi ar nosacījumu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta projektu “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra”  (Natura 2000 vieta)”

Projekta mērķis ir mazināt  antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem dabas parka “Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā, nodrošinot bioloģiskās dabas daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm, vienlaicīgi veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūru.

Galvenās projekta darbības ir antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka “Piejūra” teritorijā Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Vecāķos atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā noteiktajam par teritorijas labiekārtošanas pasākumiem, to veidu un apjomu. Investīciju rezultātā tiks izveidota antropogēno  slodzi mazinoša infrastruktūra.

Projekta kopējās izmaksas  plānotas 588 000 EUR,  ERAF finansējums 85%, Rīgas domes līdzfinansējums 15 %.

Papildus informējam, ka Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kopš 2016.gada īsteno arī projektu “(CoHaBit) – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (NATURA 2000 vieta)”, kura mērķis ir Eiropas Savienības aizsargājamo jūras piekrastes biotopu saglabāšana dabas parkā „Piejūra” un tam pieguļošajās teritorijās.

ITIN projekts

0 Patīk
2330 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts