Rīgā labiekārtota jauna pludmales zona,  izbūvētas autostāvvietas un jaunas pastaigu takas

Šonedēļ ekspluatācijai Rīgas iedzīvotājiem un viesiem Mangaļsalā, dabas parka “Piejūra” teritorijā, tiks nodota jauna, labiekārtota pludmales zona, jaunas, labiekārtotas pastaigu takas un autostāvvietas. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments īsteno projektu „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)” un “LIFE CoHaBit”, kuru mērķis ir mazināt antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem dabas parka „Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā, nodrošinot bioloģiskās dabas daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija ir veikta visā dabas parka „Piejūra” teritorijā. Jaunais teritorijas labiekārtojums ir vērsts uz dabas vērtību saglabāšanu, papildus sniedzot dažādas atpūtas iespējas piekrastē – gan aktīvas, gan izzinošas.

Šogad dabas parkā „Piejūra” ir izbūvēta labiekārtota veselības taka Mangaļsalā, kura ir aprīkota ar vingrošanas elementiem Veselības takas galā apmeklētājus sagaida labiekārtots un aprīkots atpūtas laukums pludmalē, kurā apmeklētājiem ir iespējams nodieties vingrošanai, izmantojot uzstādītos vingrošanas elementus. Kopskaitā, projektu ietvaros, ir izbūvētas 5 atpūtas takas un pagarinātas 2 jau esošās takas, takās  izvietoti soliņi, atkritumu urnas un velosipēdu novietnes, kas iedzīvotājiem nodrošinās komfortablas atpūtas iespējas dabas parkā „Piejūra”. Kopējas labiekārtoto pastaigu taku garums Mangaļsalā un Vecāķos sasniedz gandrīz 2 km! Mangaļsalas ielā 5a un Mangaļsalas ielā 2 ir izbūvētas labiekārtotas autostāvvietas. Izbūvētās takas novērsīs zemsedzes un kāpu izmīdīšanu, organizējot gājēju plūsmas pa takām, bet stāvvietas – mazinās nesankcionētu auto novietošanu.

 

Daugavgrīvā ir izbūvēta kāpas atbalsta siena, uzstādīt informatīvi stendi, robežzīmes, barjeras, soliņi un izveidota velosipēdu novietne.

Dabas parks “Piejūra” ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Šobrīd dabas parks “Piejūra” aizņem vairāk nekā 4103 ha lielu platību, no kuriem 1265,7 ha atrodas Rīgas pilsētas administratīvajās robežās. Parks ir unikāls ar savu biotopu daudzveidību, tajā atrodas 10 Eiropā aizsargājamie biotopi retas un aizsargājamas augu, putnu un dzīvnieku sugas.

 

Projekts „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)” ir īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu, bet projekts LIFE CoHaBit „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ar Eiropas Savienības LIFE programmas līdzfinansējumu.

Logo ansamblis ERAF

0 Patīk
3529 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts