CFLA ir apstiprinājusi RD PAD projektu “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra” ( Nature 2000 vieta)”

V-Msm

Apstiprinātā projekta mērķis ir mazināt  antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem dabas parka “Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā, nodrošinot bioloģiskās dabas daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm, vienlaicīgi veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūru.

Galvenās projekta darbības ir antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka “Piejūra” teritorijā Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Vecāķos atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā noteiktajam par teritorijas labiekārtošanas pasākumiem, to veidu un apjomu.

Investīciju ietvaros paredzēta atpūtas taku izveide dabas parkā, kā arī to labiekārtošana ar soliņiem un velosipēdu novietnēm, kā rezultātā samazinās biotopu un kāpu nomīdīšanu, kas rada kāpu eroziju. Paredzēts izveidot arī labiekārtotas automašīnu stāvvietas un izvietot ceļu satiksmes zīmes “iebraukt aizliegts”, kā arī barjeras pret nesankcionētu iebraukšanu dabas parka teritorijā, tā samazinot negatīvo ietekmi uz dabu. Savukārt kvalitatīva tūrisma, dabas izziņas infrastruktūras tīklu, veselības maršrutu izveide un informatīvo stendu par parkā sastopamajām dabas vērtībām izvietošana apmeklētājiem  sniegs iespēju iepazīt parkā sastopamās unikālās dabas vērtības, vienlaicīgi informējot par nepieciešamību tās saglabāt nākamajām paaudzēm.

Projekta mērķa grupa ir dabas parka apmeklētāji, iedzīvotāji un nekustamā īpašuma īpašnieki. Rīgas pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas dabas parks “Piejūra” (Natura 2000 vieta) un kura ikgadējā budžeta ietvaros veic dabas parka teritorijas apsaimniekošanu un veiks arī projekta rezultātu uzturēšanu pēc projekta īstenošanas, kā arī valsts tiešās pārvaldes iestādes, kas nodrošina dabas un biotopu aizsardzību.

Projekta kopējās izmaksas  plānotas  588 000 EUR,  ERAF finansējums 85%, Rīgas domes līdzfinansējums 15 %.

Papildus informējam, ka Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kopš 2016.gada īsteno arī projektu “(CoHaBit) – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)”, kura mērķis ir Eiropas Savienības aizsargājamo jūras piekrastes biotopu saglabāšana dabas parkā „Piejūra” un tam pieguļošajās teritorijās.

ITIN projekts

1 Patīk
2360 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts