Projekta “Bolderājas pretplūdu pasākumi” ietvaros aizsargās un atjaunos pilsētvidi

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsāk būvdarbus projekta “Bolderājas pretplūdu pasākumi” ietvaros. Projekts nodrošinās pielāgošanos klimata pārmaiņām, samazinot augstu plūdu risku Bolderājas apkaimē un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāku attīstību. Būvniecības iecere tiks realizēta Buļļupes labajā krastā, Bolderājas apkaimē un tiks izbūvēts aizsargdambis 1.9 km garā posmā gar Lielo ielu – no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai.

Objektā paredzēts izbūvēt aizsargdambi, veikt koka pāļu, rievsienu un betona konstrukciju izbūvi krasta stiprināšanai, kā arī veikt inženierkomunikāciju izbūvi.

Papildus aizsargdambja izbūvei Rīga pilsētas pašvaldība nodrošinās projekta teritorijas labiekārtošanu – būs izbūvēts un atjaunots apgaismojums, paredzēta arī vieta laivu ielaišanai ūdenī. Zaļajās zonās ieplānotas vairākas dekoratīvo stādījumu grupas, piemēram, zemsedzes augi un atsevišķas dekoratīvo krūmu grupas nogāzēs. Apstādījumi tika plānoti un projektēti atbilstoši plānotajam inženierbūves veidam, kā arī, lai nodrošinātu esošo koku un jauno koku aizsardzību un izturību, būvdarbu laikā tiks nodrošināta koku sakņu aizsardzība.

Visā projekta teritorijā būs iestādīti jauni un ilgtspējīgi dažāda veida koki, t.sk. āra bērzi, sudraba kļavas un baltie vītoli, kā arī vairāku veidu krāšņi lapu krūmi, kā piemēram, pelēkās un Japānas spirejas krūmi, vilku kārkli un strautu sniegogas.

Projekts tiek īstenots 2014.- 2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ietvaros.

Šobrīd projekta „Bolderājas pretplūdu pasākumi” ietvaros ir noslēdzies būvdarbu iepirkums plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošanai un noslēgts līgums ar personu apvienību „EKO Rent”. Būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA „Jurēvičs un Partneri”, bet būvdarbu autoruzraudzību nodrošinās būvprojekta izstrādātājs personu apvienība „GCR 1”.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada jūlijam.

1 Patīk
1437 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts