Projekts „Bolderājas pretplūdu pasākumi”- turpinās būvprojekta izstrāde

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veic projekta „Bolderājas pretplūdu pasākumi” īstenošanu, lai jau 2021.gadā no vējuzplūdu radītajiem draudiem tiktu aizsargāti iedzīvotāji Bolderājas apkaimē – posmā no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai.

Turpinās būvprojekta „Plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošana Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes ietekas Daugavā” risinājumu izstrāde. Būvprojektā plānota aizsargdambja izbūve, kas aizsargās iedzīvotājus Bolderājas apkaimē, posmā no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai no vējuzplūdiem, nodrošinās vides pieejamības prasības, kā arī iedzīvotāju piekļūšanu ūdensmalai.

Būvprojekts tiek izstrādāts ciešā sadarbībā ar inženiertīklu turētājiem un citām ieinteresētajām pusēm, kuru izvirzītās prasības būvprojekta izstrādei ir mainījušas vairākus sākotnējos risinājumus, kā rezultātā būvprojekta izstrādes laikā ir jāveic risinājumu precizējumi. Būvprojekta izstrādi plānots pabeigt šī gada laikā.

Projekta „Bolderājas pretplūdu pasākumi” mērķis ir novērst vējuzplūdu draudus Bolderājas apkaimē, veicot pretplūdu aizsardzības pasākumus, t.sk., atjaunojot un izbūvējot aizsargdambi un caurtekas-regulatorus. Projekta īstenošana plānota līdz 2021.gada beigām.

Projekta kopējās izmaksas ir plānotas 4 524 705,88 EUR apmērā, t.sk. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir piesaistījis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 3 846 000 EUR jeb 85 % no projekta budžeta kopējām izmaksām.

Projekts tiek īstenots 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ietvaros.

0 Patīk
695 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts