Projekts „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” dalās ar pieredzi finanšu kontrolieru sanāksmē Rīgā

Šī gada 9.-10.oktobrī Rīgā norisinājās Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas Vadošās iestādes un programmas dalībvalstu Pirmā līmeņa finanšu kontrolieru sanāksme, kuras ietvaros Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kā iWater projekta partnerības vadošais partneris tika uzaicināts dalīties ar pieredzi par projekta mērķiem, rezultātiem un secinājumiem pēc tā īstenošanas.

Sanāksmes laikā iWater pārstāvji dalījās labajā praksē projekta sagatavošanā un ieviešanā, sākot no projekta idejas konceptuālas izstrādes un partnerības izveides, līdz projekta īstenošanas noslēgumam, ietverot ieteikumus saturiski kvalitatīvai projekta aktivitāšu ieviešanai, pieredzes apmaiņai un zināšanu pārnesei, projekta komunikācijas aktivitātēm, vadošā partnera atbildībām, kā arī administratīvos un finanšu nosacījumus sekmīgai projekta īstenošanai.

iWater projekts ir labas starptautiskās sadarbības piemērs Centrālā Baltijas jūras reģionā, un projekta ieviešanas laikā tika uzkrāts teorētiskās un praktiskās zināšanas, kuras būtiski ir nodot tālāk – gan reģionā, gan ārpus tā. Turklāt iWater projekta ieviešanas kvalitāti apliecina arī tam piešķirtais Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam horizontālās darbības “Klimats” paraugprojekta statuss.

iWater projekta unikalitāte ir tā holistiskā jeb visaptverošā pieeja. Tā atbilst ilgtspējīgas attīstības mērķiem un vienlaikus risina vairākus pilsētu ilgtspējas jautājumus: lietusūdens pārvaldību, erozijas aizkavēšanu, gaisa kvalitāti, vietējā klimata regulēšanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, sabiedrības veselību u.c.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības atbildīgā struktūrvienība par Rīgas pilsētas kā vadošā partnera dalību Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)”.

Vairāk informācijas: Agnese Gūtmane, projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” vadītāja,  tālr.: 67105449, e-pasts: agnese.gutmane@riga.lv.

1 Patīk
806 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts